Najlepší na Trnava24.sk

 1. Dominika Handzušová (65.06s) 100%
 2. jana skodova (75.15s) 60%
 3. Pavol Horváth (76.45s) 60%
 4. Adriana Drabikova (66.53s) 50%
 5. Marek Blasko (83.78s) 50%
 6. Juraj Moravcik (54.65s) 40%

Najlepší hráči

 1. Dominika Handzušová (65.06s) 100%
 2. jana skodova (75.15s) 60%
 3. Pavol Horváth (76.45s) 60%
 4. Adriana Drabikova (66.53s) 50%
 5. Marek Blasko (83.78s) 50%
 6. Juraj Moravcik (54.65s) 40%