Najlepší na Trnava24.sk

 1. Veronika P (47.51s) 90%
 2. Michal Slanina (62.23s) 80%
 3. Juraj Moravcik (66.13s) 80%
 4. Barbara Bartovičová (46.68s) 70%
 5. Adriana Drabikova (62.74s) 70%
 6. dagmar jancoskova (51.23s) 50%
 7. Pavol Horváth (64.2s) 50%
 8. Katarína Jelemenská (110.16s) 40%

Najlepší hráči

 1. Veronika P (47.51s) 90%
 2. Michal Slanina (62.23s) 80%
 3. Juraj Moravcik (66.13s) 80%
 4. Barbara Bartovičová (46.68s) 70%
 5. Adriana Drabikova (62.74s) 70%
 6. dagmar jancoskova (51.23s) 50%
 7. Pavol Horváth (64.2s) 50%
 8. Katarína Jelemenská (110.16s) 40%