Najlepší na Trnava24.sk

 1. Romana L. (27.42s) 100%
 2. Dominika Handzušová (59.24s) 90%
 3. Juraj Moravcik (26.25s) 80%
 4. Michal Slanina (29.05s) 80%
 5. Pavol Horváth (42.44s) 80%
 6. Katarína Jelemenská (71.8s) 70%

Najlepší hráči

 1. Vladimír Zeleňák (14.45s) 100%
 2. Lucia Silná (16.01s) 100%
 3. Jozef Silný (16.37s) 100%
 4. René Barník (16.42s) 100%
 5. Jakub Strnisko (16.87s) 100%
 6. Lukáš Holej (17s) 100%
 7. Marián Mališ (17.14s) 100%
 8. Róbert Jakubička (17.67s) 100%
 9. Gabriel Ličák (17.87s) 100%
 10. Dávid Proksa (18.05s) 100%