Najlepší na Trnava24.sk

 1. Aleš Pestún (57.25s) 90%
 2. Igor Štrbik (56.23s) 60%
 3. Iveta Madarová (69.54s) 60%
 4. Hela Hrušková (96.25s) 50%
 5. Jarmila Zimová (114.84s) 50%
 6. Dagmar Nováková (67.12s) 40%
 7. Peter Straw (83.54s) 40%

Najlepší hráči

 1. Aleš Pestún (57.25s) 90%
 2. Igor Štrbik (56.23s) 60%
 3. Iveta Madarová (69.54s) 60%
 4. Hela Hrušková (96.25s) 50%
 5. Jarmila Zimová (114.84s) 50%
 6. Dagmar Nováková (67.12s) 40%
 7. Peter Straw (83.54s) 40%