Najlepší na Trnava24.sk

 1. Aleš Pestún (57.25s) 90%
 2. dagmar jancoskova (50.7s) 80%
 3. Igor Štrbik (56.23s) 60%
 4. Iveta Madarová (69.54s) 60%
 5. Hela Hrušková (96.25s) 50%
 6. Jarmila Zimová (114.84s) 50%
 7. Dagmar Nováková (67.12s) 40%
 8. Peter Straw (83.54s) 40%

Najlepší hráči

 1. Aleš Pestún (57.25s) 90%
 2. dagmar jancoskova (50.7s) 80%
 3. Igor Štrbik (56.23s) 60%
 4. Iveta Madarová (69.54s) 60%
 5. Hela Hrušková (96.25s) 50%
 6. Jarmila Zimová (114.84s) 50%
 7. Dagmar Nováková (67.12s) 40%
 8. Peter Straw (83.54s) 40%