Najlepší na Trnava24.sk

 1. Barbara Bartovičová (40.93s) 70%
 2. Barbara Bartovičová (59.37s) 70%
 3. Juraj Moravcik (60.86s) 70%
 4. Adriana Drabikova (49.29s) 60%
 5. Matej Hlavatý (46.79s) 50%
 6. Lenka Bočková (66.81s) 50%
 7. Ni Ka (80.04s) 50%
 8. Nora Današová (87.04s) 50%
 9. Pavol Horváth (68.99s) 40%
 10. Matej Ščasnovič (71.27s) 40%

Najlepší hráči

 1. Barbara Bartovičová (40.93s) 70%
 2. Barbara Bartovičová (59.37s) 70%
 3. Juraj Moravcik (60.86s) 70%
 4. Adriana Drabikova (49.29s) 60%
 5. Matej Hlavatý (46.79s) 50%
 6. Lenka Bočková (66.81s) 50%
 7. Ni Ka (80.04s) 50%
 8. Nora Današová (87.04s) 50%
 9. Pavol Horváth (68.99s) 40%
 10. Matej Ščasnovič (71.27s) 40%