Najlepší na Trnava24.sk

  1. Blažena Novotná (81.59s) 50%
  2. Hena Simon (94.63s) 40%

Najlepší hráči

  1. Blažena Novotná (81.59s) 50%
  2. Hena Simon (94.63s) 40%