Júlia Vargová Samospráva Práca

Mesto hľadá členov miestnej občianskej poriadkovej služby: Malo by ísť o Rómov

Projekt má v rámci Integrácie marginalizovaných rómskych komunít za cieľ zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť Rómov.

Ilustračný obrázok k článku Mesto hľadá členov miestnej občianskej poriadkovej služby: Malo by ísť o Rómov
Foto: Júlia Vargová / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto vyhlásilo výberové konanie na pozíciu zamestnanec miestnej občianskej poriadkovej služby na odbore dopravy a komunálnych služieb. Uchádzač o toto zamestnanie by mal mať ukončenú povinnú školskú dochádzku a mal by mať minimálne 18 rokov. Taktiež by mal byť bezúhonný a príslušníkom marginalizovanej komunity, predovšetkým rómskej. Ako dodáva mesto na svojej stránke, prax v požadovanej oblasti je vítaná a zaváži aj schopnosť uchádzača sa samostatne rozhodovať, komunikačné zručnosti, kultivovaný prejav a vystupovanie, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť.

Miestna občianska poriadková služba bude pôsobiť najmä v mestskej časti Trnava – juh, kde žije najviac Rómov. Na linčianskej sú hlavnými problémami vytváranie skládok, rozmáhajúca sa nelegálna drogová činnosť i túlavé a svojvoľne venčené psy.

„Miestna občianska poriadková služba bude počas celej doby realizácie projektu poskytovať sociálne a asistenčné služby prostredníctvom svojich činností v lokalite s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít ,“ ozrejmila pre náš web Zuzana Královičová, vedúca útvaru projektového manažmentu ešte v júni. „Jej činnosť má okrem pozitívneho dopadu na MRK pozitívny dopad aj na širšiu verejnosť a smeruje k zbližovaniu a senzibilizácii minoritnej a majoritnej verejnosti tým, že zlepší život všetkých obyvateľov,“ dodala.

Náplňou práce zamestnanca miestnej občianskej poriadkovej služby bude predovšetkým dohliadať na poriadok a bezpečnosť v lokalite Linčianska, dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, monitorovať a nahlasovať prípady nelegálnych skládok, monitorovať pohyb voľne sa pohybujúcich psov a svojvoľné venčenie psov na verejnom priestranstve.

Taktiež monitorovať a predchádzať vzniku konfliktov, upozorňovať na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznámiť danú skutočnosť zodpovedajúcej inštitúcii, zabezpečiť bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a monitorovať oneskorený príchod detí do školy, v rámci napomáhania zlepšovania dochádzky detí na vyučovanie, a vykonávať mnohé ďalšie činnosti… Viac informácií o výberovom konaní sa dozviete na mestskom webe. Žiadosti o zaradenie do výberového konania mesto prijíma do 31. júla.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie