Júlia Vargová Samospráva Práca

Mesto hľadá veliteľa zmeny Mestskej polície Trnava: Aké podmienky musí spĺňať?

Mestská polícia hľadá nového veliteľa zmeny. Uchádzači môžu žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi odovzdať do 23. augusta.

Ilustračný obrázok k článku Mesto hľadá veliteľa zmeny Mestskej polície Trnava: Aké podmienky musí spĺňať?
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Trnava a Mestská polícia mesta Trnava na oficiálnom webe trnavskej radnice vypísali výberové konanie na obsadenie pracovného miesta veliteľ zmeny. Ten by mal mať úplné stredné odborné vzdelanie a odbornú spôsobilosť príslušníka obecnej polície. Kandidát by mal byť taktiež bezúhonný a telesne i duševne spôsobilý.

Nutný je zbrojný preukaz skupiny A, B alebo C a odborná prax príslušníka polície so zameraním na ochranu verejného poriadku minimálne 10 rokov.

Medzi ďalšími kritériami a požiadavkami na kandidáta je výborná znalosť právnych predpisov týkajúcich sa obecnej polície, priestupkového práva, trestného práva, výborná znalosť všeobecne záväzných nariadení mesta Trnava i dobrá znalosť právnych predpisov týkajúca sa pôsobnosti štátnej a verejnej správy.

Záujemca o prácu by mal mať organizačné a riadiace schopnosti, pričom výhodou je prax s riadením kolektívu. Mal by byť komunikatívny, asertívny, schopný samostatného rozhodovania a zvládania záťažových a krízových situácií a dôsledný pri plnení pracovných úloh.

Vítaná je tiež ochota a schopnosť učiť sa nové veci, výborná znalosť mesta Trnava, ovládanie PC na užívateľskej úrovni, lokálna dostupnosť a možnosť pracovať na zmeny v nepretržitej prevádzke.

Náplňou práce veliteľa zmeny bude dozor nad hliadkovou službou, dohľad a kontrola nad dodržiavaním predpisov zo strany príslušníkov Mestskej polície, spracúvanie podkladov pre hodnotenie príslušníkov Mestskej polície, objasňovanie a riešenie priestupkov a samostatná práca na úseku preverovania podnetov občanov.

S vybraným kandidátom bude naviazaný pracovný pomer na dobu určitú, 1 rok. Po získaní praxe a skúseností možnosť uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú. Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi konkretizovanými na mestskej stránke je nutné zaslať poštou alebo doručiť osobne do 23. augusta 2019.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie