Trnavský okres zabodoval: Miera evidovanej nezamestnanosti je u nás najnižšia!

Nezamestnanosť na Slovensku opäť klesla. Dobrou správou je, že najnižšia bola v okrese Trnava.

Ilustračný obrázok k článku Trnavský okres zabodoval: Miera evidovanej nezamestnanosti je u nás najnižšia!
Zdroj: TASR

V apríli tohto roka na Slovensku dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti úroveň 5,42 %. V porovnaní s marcom 2018, keď bola na úrovni 5,55 %, klesla o 0,13 percen­tuálneho bodu (p. b.). Medziročne sa znížila o 2,32 p. b. Vyplýva to z najnovšie zverejnených údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v apríli 2018 dosiahol 149 611 osôb, medzimesačne tak klesol o 4243 osôb. Medziročne sa znížil o 29,13 %. Celkový počet UoZ predstavoval v apríli 183 518 osôb. V porovnaní s marcom tohto roka poklesol o 2,26 % a medziročne sa znížil o 26,22 %.

Z pohľadu celkovej nezamestnanosti vypočítanej zo všetkých uchádzačov o zamestnanie v evidencii úradov práce sme zaznamenali v mesiaci apríl rovnako pokles na úroveň 6,65 %, čo predstavovalo celkovo 183 518 evidovaných osôb,“ uviedol v piatok na tlačovej konferencii v Bratislave generálny riaditeľ ÚPSVR Marián Valentovič. Medzimesačne tak poklesla o 0,12 p. b. a medziročne o 2,48 p. b.

Pokles miery evidovanej nezamestnanosti bol v apríli zaznamenaný vo všetkých krajoch Slovenska. Najvýraznejší medzimesačný pokles o 0,25 p. b. bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji. Najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola z regionálneho pohľadu v Prešovskom kraji (9,22 %) a nad slovenský priemer dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti aj v Banskobystrickom (7,65 %) a Košickom kraji (8,96 %).

Na okresnej úrovni bol v sledovanom mesiaci v 62 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 14 bol zaznamenaný mierny nárast a v troch okresoch sa nezmenila. Najvyššiu hodnotu dosiahla miera nezamestnanosti v okrese Rimavská Sobota (17,96 %). Najnižšia bola v okrese Trnava (1,96 %).

Ku koncu apríla tohto roka evidovali úrady práce 80 581 voľných pracovných miest, čo medzimesačne predstavuje nárast o 3111 miest. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji (podiel 25,1 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom kraji (podiel 5,7 %).

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR