Najlepší na Trnava24.sk

 1. Pavol Horváth (48.27s) 90%
 2. Romana L. (33.51s) 80%
 3. Juraj Moravcik (39.81s) 80%
 4. Michal Slanina (29.07s) 70%

Najlepší hráči

 1. Róbert Jakubička (11.7s) 100%
 2. Vladimír Zeleňák (11.9s) 100%
 3. Lukáš Holej (15.8s) 100%
 4. Rasťo Macko (15.9s) 100%
 5. Marián Mališ (17.05s) 100%
 6. Gabriel Ličák (17.24s) 100%
 7. Patrik Šepeľák (17.92s) 100%
 8. Michal Černaj (18.58s) 100%
 9. Stanislav Michalík (19.42s) 100%
 10. Dávid Proksa (21.05s) 100%