Jediní na svete: Fakulta predstaví patentované riešenia pre kriminalistickú prax

Seminár Kriminalistika v praktických príkladoch predstaví špičkové technické vybavenie a unikátne riešenia z oblasti kriminalistiky.

Júlia Vargová
Ilustračný obrázok k článku Jediní na svete: Fakulta predstaví patentované riešenia pre kriminalistickú prax
Zdroj: Policajný zbor SR

Kriminalistika v praktických príkladoch je názov odborného seminára, ktorý pripravuje Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru (PZ) SR v spolupráci s Materiálovo­technologickou fakultou (MtF) Slovenskej technickej univerzity na 19. marca v Trnave. Na pôde vysokej školy sa uskutoční už jeho 15. ročník a budú na ňom prezentované výsledky praktických skúmaní jednotlivých forenzných odvetví, v ktorých je ústav činný.

Podujatie je určené pracovníkom ministerstva vnútra, ktorí sa podieľajú na vyšetrovaní trestnej činnosti, súdnym znalcom, študentom Akadémie PZ, Strednej odbornej školy PZ a MtF.

„Fakulta predstaví možnosti aplikácie špičkového technického vybavenia, vrátane unikátnych patentovaných riešení pre kriminalistickú prax, ktorými disponuje ako jediná na svete,“ informovala Jana Boškovská z odboru poznatkového manažmentu MtF.

Seminár má, ako uviedla, dva hlavné ciele. „Prvým je priniesť študentom najnovšie poznatky z praxe a súčasne im poskytnúť prehľad o možnostiach rozvoja ich kariéry v oblasti súdneho inžinierstva,“ uviedla. Druhým cieľom je oboznámiť odbornú verejnosť o možnostiach využitia vybavenia trnavskej školy v znaleckej činnosti. Odborným garantom podujatia je Jozef Martinka z Ústavu integrovanej bezpečnosti MtF.

Boškovská doplnila, že znalecká činnosť sa vykonáva v rôznych odboroch a odvetviach, akými sú materiály a medzné stavy materiálov, bezpečnosť práce a personalistika, pričom každý súdny znalec musí mať v príslušnom odbore vzdelanie a prax. „Preto študenti každého odboru na MtF spĺňajú podmienku vzdelania na výkon činnosti súdneho znalca v odbore, ktorý vyštudovali,“ dodala.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR