Štvrťstoročnica od úmrtia významného rodáka: Trnava si pripomenie Miroslava Válka

Štvrťstoročnicu od úmrtia významného slovenského básnika, prekladateľa, publicistu, politika Miroslava Válka si jeho rodná Trnava pripomenie uvedením pásma nazvaného podľa nedochovanej novely Videl som tancovať Jitterboogie.

Rastislav Búgel
Ilustračný obrázok k článku Štvrťstoročnica od úmrtia významného rodáka: Trnava si pripomenie Miroslava Válka
Foto: Dominika Handzušová / Zdroj: Dnes24.sk

Uskutoční sa v nedeľu 27. januára, vo výročný deň Válkovej smrti, v zrkadlovej sieni trnavského Divadla Jána Palárika.

V podaní hercov

Hlavným organizátorom je Knižnica Juraja Fándlyho, scenár napísala Dana Podracká, hudbu zložil Marián Kokavec. Pásmo si vypočujú diváci v podaní hercov Barbory Bazsovej a Martina Križana, hudobným hosťom je Marián Kokavec. Osobnosť Miroslava Válka predstaví predseda Krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Trnave Pavol Tomašovič .

Stal sa aj ministrom kultúry

Miroslav Válek (17. júla 1927 – 27. januára 1991) maturoval na Obchodnej akadémii v Trnave. Od roku 1949 pracoval v redakciách viacerých neliterárnych časopisov. Koncom 50. rokov sa stal redaktorom a v rokoch 1962 – 1966 šéfredaktorom literárneho mesačníka Mladá tvorba. V rokoch 1966 – 1967 bol spoluzakladateľom a prvým šéfredaktorom literárneho časopisu Romboid. V rokoch 1967 – 1968 zastával funkciu predsedu Zväzu slovenských spisovateľov. Po vzniku federatívneho usporiadania ČSSR od 1. januára 1969 sa stal ministrom kultúry v slovenskej vláde a zároveň členom predsedníctva ÚV KSS. Z týchto vysokých politických funkcii odišiel až v roku 1988 a potom krátko (do konca novembra 1989) pôsobil ako predseda Zväzu československých spisovateľov v Prahe.

Válek vydal osem básnických zbierok, je autorom viacerých kníh pre deti a mládež, autorom esejí a prekladov. S Trnavou ho spája okrem miesta narodenia aj Trnavská skupina-zoskupenie básnikov-konkretistov (Ján Ondruš, Jozef Mihalkovič, Ján Stacho, Ľubomír Feldek), patril medzi prvých slovenských básnikov, ktorí začali písať moderne – bez schematizmu.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR