Ilustračný obrázok k článku Trnava má záujem zmeniť nudné polia na agrolesy
Zdroj: facebook.com/brockatt

Trnava má záujem zmeniť nudné polia na agrolesy

Zabudnutú tradíciu kombinácie lesníctva a poľnohospodárstva chcú spoločne obnoviť mesto Trnava a Národné lesnícke centrum vo Zvolene (NLC).

BTW Správy Samospráva
BTW Správy Samospráva

Trnava má záujem zmeniť nudné polia na agrolesy

Zabudnutú tradíciu kombinácie lesníctva a poľnohospodárstva chcú spoločne obnoviť mesto Trnava a Národné lesnícke centrum vo Zvolene (NLC).

Ilustračný obrázok k článku Trnava má záujem zmeniť nudné polia na agrolesy
Zdroj: facebook.com/brockatt

Pre dosiahnutie tohto cieľa uzatvorili v týchto dňoch memorandum o spolupráci. Ako informuje NLC, táto kombinácia označovaná ako agrolesníctvo, by mala byť normálnou súčasťou hospodárenia. Má totiž maximalizovať celkovú produktivitu krajiny.

O agrolesníctve sa na Slovensku takmer nevie, ale v dávnejšej minulosti boli tieto systémy hojne využívané. Kombinované systémy hospodárenia však z našej krajiny postupne ustúpili. Napriek tomu dreviny ako súčasť agrolesníckych systémov významne prispievajú k zlepšeniu pôdnej štruktúry, k ochrane poľnohospodárskej pôdy pred eróziou a významným spôsobom zvyšujú biodiverzitu všetkých druhov organizmov v krajine.

Podľa trnavského primátora Petra Bročku je dnešný systém poľnohospodárstva zameraný výlučne na zisk. Ako povedal, prejavuje sa to tak, že „masívne rozširuje pestovanie technických plodín (nepreferuje potraviny, ale prísady do biopalív), degraduje pôdu, nezohľadňuje produkčné potreby mesta, je dlhodobo neudržateľný a výrazne zhoršuje prímestskú klímu. Namiesto toho aby pomáhal vodu v krajine udržať masívne ju vysušuje.“

„V najbližších rokoch vyvinieme maximálne úsilie smerom k postupnej transformácii krajiny okolo mesta. Pri príprave týchto dlhodobých a viacgeneračných projektov rozbiehame spoluprácu so Slovenskou poľnohospodárakou univerzitou v Nitre a Lesníckym výzkumným ústavom Zvolen,“ hovoril už pred takmer rokom o nastávajúcej spolupráci Bročka.

Zdroj: facebook.com/brockatt

Výhody agrolesníctva

Agrolesníctvo má podľa NLC obrovský potenciál zmierňovať emisie uhlíka, pomáha zadržiavať vodu v krajine, čím sa zabraňuje suchám a povodniam pri prívalových dažďoch a celkovo zmierňuje klimatické extrémy.

„Výhodou intenzívnejšieho využívania drevín v agrolesníckych systémoch je aj schopnosť stromov sprístupňovať minerály z väčších hĺbok a dostávať ich na povrch vo forme rozkladajúcich sa listov. Rovnako má agrolesníctvo veľký potenciál udržiavať alebo zvyšovať výnosy a tým dokáže maximalizovať celkovú produktivitu krajiny,“ uvádza NLC.

Kombinované agrolesnícke systémy sú 1,2 až 1,6-krát produktívnejšie ako čisto poľnohospodárske alebo čisto lesnícke. Dreviny môžu byť umiestnené vo vnútri parciel, na ktorých sa realizuje poľnohospodárska produkcia alebo na okrajoch polí.

Novodobej obnove agrolesníckych systémov na Slovensku pomáha fakt, že pojem „agrolesníctvo“ bol zakomponovaný do viacerých strategických materiálov pripravených rezortom životného prostredia. Agrolesníctvo je súčasťou Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a bude výrazne podporované aj v nasledujúcom programovacom období v rokoch 2021 – 2027.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín