Dnes24.sk Správy

Trnavskí vedci posielajú ODKAZ svojmu rodákovi: Igor, TOTO si myslíme o lockdowne!

Do výskumu šírenia ochorenia Covid-19 sa zapojili aj vedci z Trnavskej univerzity. Prezradili aj to, čo si myslia o celoštátnom "lockdowne".

Ilustračný obrázok k článku Trnavskí vedci posielajú ODKAZ svojmu rodákovi: Igor, TOTO si myslíme o lockdowne!
Zdroj: TASR

Odborníci z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce (FzaSP) Trnavskej univerzity (TU) sa podieľajú na výskume, ktorého cieľom je zistiť rozsah a rýchlosť šírenia epidémie ochorenia COVID-19 v slovenskej populácii.

Je súčasťou spoločného projektu s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, výsledky majú pomôcť strategickému rozhodovaniu a efektívnej kontrole epidémie. Informoval o tom epidemiológ Marek Majdan, prorektor Trnavskej univerzity pre rozvoj a informačné systémy.

Potenciál superšírenia

Projekt je financovaný Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja (APVV), odborníci budú určovať sekundárnu mieru infekcií – pravdepodobnosť šírenia infekcie v malých komunitách, akými sú rodiny, školské triedy. Pokúsia sa kvantifikovať potenciál superšírenia vyhodnotením uzavretých ohnísk z prvej vlny pandémie nového koronavírusu na Slovensku.

Metodicky sa riadia protokolom Svetovej zdravotníckej organizácie pre vyšetrovanie prenosu nového koronavírusu v domácnostiach, čo zabezpečí reprodukovateľnosť výskumu a porovnateľnosť výsledkov v čase a v medzinárodnom meradle.

Prieskum na infekčnej klinike

FzaSP sa zúčastňuje na projekte prostredníctvom Inštitútu pre globálne zdravie a epidemiológiu (IGHE), ktorý sa podieľa na príprave a zbieraní epidemiologických údajov, na ich analýze a na interpretácii výsledkov.

Infekčná klinika Fakultnej nemocnice Trnava na svojom klinickom pracovisku odoberá vzorky krvi a zbiera údaje prostredníctvom dotazníka od účastníkov výskumného súboru z Trnavského kraja a Centrum mikrobiológie a prevencie infekcií FzaSP zodpovedá za transport krvných vzoriek a zozbieraných údajov do laboratória.

FzaSP má potrebné vybavenie na realizáciu projektových aktivít, na analýze participujú jej výskumníci Marek Majdan, Adriana Kršáková, Jaroslava Brňová. Hlavnou riešiteľkou projektu je Alexandra Bražinová z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.

Sekundárna miera infekcie nového koronavírusu je v štúdiách z iných krajín, ako informoval Majdan, popisovaná na úrovni 10 až 20 %, čo znamená, že jeden infikovaný človek nakazí 10 až 20 percent členov kolektívu, s ktorými príde do styku.

Šírenie v rodine a „lockdown“

„Nevieme, či tieto čísla platia aj pre podmienky Slovenska, alebo sa budú líšiť. Faktom ostáva, že rodina sa podľa doteraz dostupných údajov zdá byť najpravdepodob­nejšie miesto pre lokálne ohniská,“ vysvetlil Majdan.

Porozumenie dynamiky prenosu je kľúčom pre určovanie efektívnych kontrolných a preventívnych opatrení.

„Celoštátny lockdown nie je optimálny spôsob manažovania tejto epidémie. Ak prenos a šírenie v populácii závisí najmä od superšíriteľských udalostí, kým bežné spoločenské interakcie prispievajú k reprodukcii vírusu menšou mierou, celoštátne snahy o kontrolu šírenia epidémie by sa mali zamerať najmä na hromadné podujatia, ktoré takýto superšíriteľský potenciál majú,“ tvrdia vedci v projekte s názvom Analýza dynamiky šírenia COVID-19 v Slovenskej republike prostredníctvom kľúčových epidemiologických ukazovateľov – podklad pre strategické rozhodovanie a efektívnu kontrolu epidémie.

V súčasnosti autori projektu ukončujú zber vzoriek krvi. Najbližšie štyri mesiace budú spracúvať získané údaje a do mája 2021 poskytnú interpretáciu výsledkov a formuláciu odporúčaní. Konferenciu, ktorá predstaví výsledky tohto projektu, plánujú zorganizovať do 30. septembra 2021.

Foto: ilustračné

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z domova i zo sveta.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie