Trnavský kraj vstúpi do nového roka s vyrovnaným rozpočtom

Poslanci odklepli rozpočet TTSK na rok 2018. Je vyrovnaný. Súčasne výška dlhu ku koncu septembra predstavuje 51 936 milióna eur.

Monika Hanigovská
Ilustračný obrázok k článku Trnavský kraj vstúpi do nového roka s vyrovnaným rozpočtom
Zdroj: TASR

Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na rok 2018 schválili poslanci na svojom zasadnutí v stredu s tým, že ide o jeho rámcové znenie. Je predpoklad, nakoľko autorom dokumentu je ešte predchádzajúce vedenie TTSK, že príde k viacerým jeho zmenám a presunom prostriedkov medzi jednotlivými kapitolami.

Podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča nie sú v ňom zahrnuté občianske ani politické priority nového krajského parlamentu.

Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde prebytok bežného rozpočtu vo výške 9,307 milióna eur a prebytok finančných operácií vo výške 7,302 milióna eur vyrovnávajú schodkový kapitálový rozpočet vo výške mínus 16,609 milióna eur.

Bežné príjmy TTSK na rok 2018 sú rozpočtované vo výške 131,373 milióna eur, čo predstavuje 9,72-% nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2017. Rozhodujúci podiel na tomto náraste majú daňové príjmy – konkrétne daň z príjmov fyzických osôb vo výške 79,557 milióna eur. Bežné nedaňové príjmy sú predpokladané vo výške 10,586 milióna eur. V bežných príjmoch sú zahrnuté aj granty a transfery vo výške 41,230 milióna eur. Kapitálové príjmy sú v celkovej výške 22,253 milióna eur.

Nárast bežných výdavkov

Bežné výdavky sú 122,066 milióna eur, čo predstavuje nárast vo výške 7,23 %. Výdavková časť kapitálového rozpočtu je stanovená na úrovni 38,863 milióna eur, čo je približne na úrovni roku 2017. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 22,253 milióna eur, v časti kapitálových výdavkov sa navrhuje čerpanie vo výške 38,863 milióna eur, čiže kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový.

Chcú ziadiť Radu pre správny rozpočet

Na zastupiteľstve odznela aj informácia o výške dlhu TTSK. Ku koncu septembra bol 51,936 milióna eur, čo predstavuje 41,15 % skutočných bežných príjmov v roku 2016. Ku koncu roka 2017 by to malo byť 55,259 milióna eur a 43,78 %. Viskupič uviedol, že nechcú dopustiť, aby sa kraj ďalej zadlžoval a chcú vynaložiť úsilie, aby ukazovateľ zadlženosti klesol. Zároveň ohlásil úmysel zriadiť Radu pre správny rozpočet TTSK.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Trnavy a okolia

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame