Tlačové správy

Ako funguje osciloskop?

Osciloskop je prístroj, ktorý umožňuje vizualizovať, čo sa deje s napätím. To môže byť užitočné pri riešení problémov s elektronickými zariadeniami, ako sú napájacie zdroje alebo transformátory. Osciloskopy sa používajú aj vo vedeckých a technických oblastiach na iné účely.

Ilustračný obrázok k článku Ako funguje osciloskop?
Zdroj: tme.eu/sk/

Osciloskop je prístroj, ktorý umožňuje vizualizovať, čo sa deje s napätím.

Osciloskop možno použiť na vizualizáciu frekvencie, amplitúdy a fázy signálu. To umožňuje identifikovať problémy so zariadením alebo obvodom. Osciloskopy sú užitočné aj na riešenie problémov s napájaním, meranie signálov a analýzu analógových signálov (pomocou DMM).

Napätie sa pripojí k osciloskopu.

K osciloskopu https://www.tme.eu/…kopy_112665/ sa pripojí napätie. Napätie je pripojené k osciloskopu tak, aby sa dalo merať pri prechode jednotlivými stupňami obvodu, t. j. meranie v „časovej oblasti“.

Osciloskop nezobrazuje len surový signál, ale môže o ňom poskytnúť aj informácie.

Osciloskop môže zobrazovať napätie, prúd, frekvenciu a pracovný cyklus. Môže tiež zobraziť priebeh, napríklad sínusoidu alebo kvadratickú vlnu. Rozsah tiež ukáže, či je signál symetrický (kladný na jednej strane nuly).

Napätie a prúd sú dva rôzne spôsoby merania elektrickej energie.

Napätie a prúd sú dva rôzne spôsoby merania elektrickej energie. Napätie je množstvo energie, ktoré sa prenesie za jednu sekundu, zatiaľ čo prúd je množstvo energie, ktoré sa prenesie za jednu sekundu. Napätie možno merať voltmetrom, ktorý meria napätie ako analógové číslo v rozsahu 0 až 20 voltov (inými slovami, je to celé číslo). Prúd sa dá merať ampérmetrom alebo miliampérmetrom (malým prístrojom, ktorý meria, aký prúd vami preteká), ale nie oboma súčasne – museli by ste medzi nimi prepínať!

Prúd je meranie toho, koľko energie prejde objektom za určitý čas – meriame ho v ampéroch (ampéroch, A)

Prúd je mierou toho, koľko energie preteká objektom za určitý čas – meriame ho v ampéroch (ampéroch, A).

Ampér je možné chápať ako množstvo prúdu, ktoré pretečie vodičom za jednu sekundu. Je to ako voda, ktorá tečie z kohútika a je nasávaná späť: z plnej sa stáva prázdnou a potom zostáva na rovnakej úrovni, kým nie je vody viac alebo menej. Ampéry predstavujú celkové množstvo elektrickej energie, ktoré opustí obvod za daný čas (bez ohľadu na to, či pracujete s jednosmerným alebo striedavým prúdom).

Napätie je vedľajší produkt prúdu, ktorý prechádza cez niečo, zvyčajne vodič – meriame ho vo voltoch (V).

Napätie je vedľajší produkt prúdu, ktorý preteká cez niečo, zvyčajne vodič – meriame ho vo voltoch (V). Meranie napätia môže byť kladné alebo záporné. Ak máte napríklad dve batérie pripojené k obvodu a každá z nich má výstupné napätie 5 V (5 V), celkový výstup batérie bude 10 V.

Rozdiel medzi dvoma bodmi elektrického obvodu sa nazýva rozdiel potenciálov (známy aj ako napätie). Inými slovami: napätia sa sčítajú, keď ich sčítate!

Na výpočet napätia z prúdu a odporu môžete použiť Ohmov zákon alebo naopak.

Ohmov zákon je vzorec, ktorý dáva do vzťahu napätie, prúd a odpor. Uvádza, že ak poznáte hodnotu jednej premennej (V), môžete vypočítať ďalšie dve premenné pomocou ich definícií, ako aj niektorých základných vlastností elektriny.

Napríklad: Ak máte elektrický obvod s dvoma sériovo zapojenými rezistormi a jedným rozdielom potenciálov medzi nimi, potom V = IR = I2R = R1 + R2(1 – 2).

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: tme.eu/sk/
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM