Monika Hanigovská Komunálne voľby

Komunálne voľby už klopú na dvere: Zoznam všetkých volebných okrskov a miestností

V sobotu 10. novembra rozhodujeme o poslancoch a primátorovi, ktorí budú viesť Trnavu počas nasledujúcich štyroch rokov. Pozrite si prehľadný zoznam ulíc jednotlivých okrskov a miestností.

Ilustračný obrázok k článku Komunálne voľby už klopú na dvere: Zoznam všetkých volebných okrskov a miestností
Zdroj: TASR

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 hod. Prinášame vám dôležité informácie k voľbám a zoznam všetkých volebných okrskov a miestností v Trnave.

Obyvatelia s trvalým pobytom na území mesta Trnava budú môcť zahlasovať za svojich kandidátov v 56 volebných okrskoch. Každý volič je povinný preukázať sa pred vhodením hlasovacieho lístka do urny dokladom totožnosti, ak tak neučiní, nebude k voľbám pripustený.

Ako hlasovať

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Pričom počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.

Na hlasovacom lístku pre voľby primátora môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Podrobnosti o spôsobe hlasovania nájdete v časti informáciách pre voličov.

Volebné okrsky a volebné miestnosti:

Číslo okrsku: Volebná miestnosť: Ulice:
1 MsÚ Trnava-radnica, Ulica Hlavná 1 Námestie kráľovnej Konštancie, Trojičné námestie, Divadelná, Hlavná, Radlinského, Vajanského, Zámočnícka
2 MsÚ Trnava, Ulica Trhová 3 Múzejné námestie, Námestie Sl.národ.povstania, Haulíkova, Orolská, Paulínska, Rázusova, Strelecká, Trhová, Veselá
3 Základná škola s materskou školou Angely Merici, Ulica Halenárska 45 Horné Bašty, Námestie sv. Mikuláša, Dolnopotočná, Františkánska, Halenárska, Hornopotočná, Hviezdoslavova, Invalidská, Jána Hollého, Jerichova, Jeruzalemská, Kapitulská, Schneidra-Trnavského, Michalská, Pekárska, Rybníkova od č.1 do č.12A, Štefánikova, Univerzitné námestie, Zelený kríčok od č.3 do č.7
4 Kalokagatia – Centrum voľného času, Ulica Strelecká 1 Dolné bašty, Mesačná, Andreja Žarnova od č.1 do č.9 a od č.25 do č.29, B.S. Timravy, Klempova, Kollárova od č.8 do č. 34, Ľudmily Podjavorinskej, Novosadská, Sladovnícka od. č.1 do č. 19, Športová
5 Materská škola, Ulica Hodžova 40 Hospodárska od č.4 do č.45, Kollárova od. č.1 do č.7
6 Stredná priemyselná škola dopravná, Ulica Študentská 23 A. Sládkoviča, A.Hlinku, B. Němcovej, Bradlanská, E.M. Šoltésovej, Ferka Urbánka, Jána Bottu od. č.2 do č. 52 párne, Komenského, Parková, Tomášikova
7 Stredná priemyselná škola, Ulica Komenského 1 Agátová, Hodžova, Jána Bottu od. č.54 do č. 94 párne, Juraja Fándlyho, Kvetná, Štefana C. Parráka, Študentská, Františka Veselovského, Petra Pazmáňa, Vladimíra Roya
8 Stredná priemyselná škola, Ulica Komenského 1 Ulica Hospodárska od č.46 do č.57 a od č.76 do č.97
9 Zariadenie pre seniorov, Ulica Terézie Vansovej 5 Okružné námestie č.1,2,3, Hospodárska od č.58 do č.75, Jána Sambucusa, Kalinčiakova, Matúškova, Sadová, Štúrova, Terézie Vansovej od č.1 do č.25 nepárne
10 Spojená škola, Lomonosovova 8, Ulica Lomonosovova 8 J.G. Tajovského, Jána Bottu č.1 a č.3, Lomonosovova
11 SPŠ stavebná Dušana S.Jurkoviča, Ulica Lomonosovova 7 Bědricha Smetanu, Čajkovského od. č.4 do č.13 a od č.52 do č.57
12 Základná umelecká škola, Ulica Mozartova 10 Čajkovského č.1, č.2, č.3 a od č.14 do č.39
13 Základná umelecká škola, Ulica Mozartova 10 Čajkovského od č.40 do č.51, Gejzu Dusíka od č.51 do č. 69, Mozartova od č.1 do č.10
14 Základná umelecká škola, Ulica Mozartova 10 Ludvika van Beethovena od č.14 do č.39, Mozartova od č.11, č.12, č.13
15 Základná umelecká škola, Ulica Mozartova 10 Botanická od č.10 do č. 59
16 SSS – klub dôchodcov, Ulica Ludvika van Beethovena 20 Botanická od č.1 do č.9, Ulica Ludvika van Beethovena od č.1 do č.13, Ovocná, Zelená
17 Základná škola s materskou školou, Ulica Kornela Mahra 11 Gejzu Dusíka od č.1 do č.50, Ulica Kornela Mahra
18 Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27 Bežecká, Čerešňová, Domčeková, Hudobná, Jazdecká, Krátka, Roľnícka, Rybárska, Traťová, Višňová, Záhradná, Adama Štrekára, Alfréda Wetzlera, Johna Dopyeru, Júliusa Gábriša, Leoša Janáčka, Martina Gregora, Rudolfa Vrbu, Wiliama Schiffera, Medziháj, Oskára Čepana, Tibora Kružliaka, Evy Kostolányiovej, Hadríana Radvániho, Karola Elberta, Richarda Vandru
19 Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27 Kamenná cesta, Kamenný mlyn, Orešianska, Slovenská, ŠM Farský mlyn, Trstínska od č.1 do č. 25 nepárne, Andrea Kubinu č.19, č.20, č.21, Gavlovičova, Mierová, Modranská, Poľná, Rekreačná, Ružindolská, Suchovská, Sv. Cyrila a Metoda, Štefana Moyzesa, Terézie Vansovej od č.4 do č. 18, párne, Západná
20 Základná škola s materskou školou, Ulica Andrea Kubinu 34 Ulica Andrea Kubinu od č.1 do č.18 a od č.22 do č.34, Osvaldova
21 Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34 Andreja Kubinu od 1 do 18 a od 22 do 34, Osvaldova
22 Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Jozefa Herdu 2 Cukrová, Legionárska, Námestie Jozefa Herdu, Pri kalvárii, Trstínska od 2 do 28 párne, Hospodárska 1 a 2, Chovateľská, Jána Hajdóczyho, Jánošíkova, Lichardova, Lovecká, Murgašova, Rybníková od 13 do 16, Skladová, Školská, Zelený kríčok 1 a 2
23 Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Jozefa Herdu 2: Na hlinách 1, 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, Špačinská cesta od 1 do 49 nepárne a od 32 do 78/E párne, Šrobárova ulica
24 Obchodná akadémia, Kukučínova 2: Kopánkova ulica, Špačinská cesta od 51 do 87 nepárne a od 80 do 104 párne, Jesenského, Karpatská, Krížová, Kukučínova, Malá, Mikuláša Kopernika, Pažitná, Robotnícka, Slnečná, Suchá, Štefana Baniča, Tatranská
25 Materská škola, Ľudová 27 Dobšinského, Dúhová, Krupská, Ľevanduľová, Malženická cesta, Námestie Slovenského učeného tovarišstva, Pažitný mlyn, Schumerova, Špačinská cesta od 89 do 145 nepárne, Štrky, Átriová, Hviezdna, Jána Hlubíka, Krajná, Ľudová, Martina Benku, Maximiliána Hella, Pavla Hlbinu, Pavla Mudroňa, Petra Bohúňa, Rudolfa Dilonga, Štefana Fidlíka, Tich. Milkina, Ustianska, Zdenky Schelingerovej
26 Materská škola, Okružná 19 Na hlinách od 32 do 36, Okružná, Prechodná, Atómová, Bučianska od 1 do 4, Jaderná, Oblúková
27 Základná škola s materskou školou, Atómová 1 Na hlinách od 26 do 31/E, Špačinská cesta od 2 do 30 párne, Piešťanská, Veterná od 1 do 17
28 Základná škola s materskou školou, Atómová 1 Na hlinách od 2 do 25
29 Základná škola s materskou školou, Atómová 1 Na hlinách od 37 do 66
30 Základná škola s materskou školou, Námestie Slov. učeného tovarišstva Olympijská od 1 do 16, Saleziánska, Strmá, Špačinská cesta od 106 do 156 párne, Andreja Kmeťa, Stavebná, Francisiho, Štefana Fidlíka, Viktoríniho námestie
31 Základná škola s materskou školou, Námestie Slov. učeného tovarišstva Olympijská od 20 do 26, Poštová, Rovná, ŠM Dolina, ŠM Veľký Dvor, Letecká, Sibírska
32 Základná škola s materskou školou, Námestie Slov. učeného tovarišstva Farárske, Novomestská, Spojná, Poštová, Ulica parašutistov, Radarová, Severná, Veterná od 18 do 45, Východná ulica
33 Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17 Jačmenná, Koniarekova, Sasinkova, Zavarská
34 Základná škola s materskou školou, Vančurova 38 Bernolákova, Daxnerova, Denisova, Hattalova, Konštantína Čulena, Nobelova, Palárikova, Samuela Jurkoviča, Sladovnícka od 20 do 32, Spartakovská od 10 do 19, V. Paulínyho Tótha, Vančurova, Železná, Žitná
35 Materská škola, Spartakovská 6: Spartakovská od 1 do 9 a od 20 do 47, Vladimíra Clementisa 1 a 2
36 Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5 Juraja Slottu od 1 do 17, Vladimíra Clementisa od 67 do 83
37 Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5 Vladimíra Clementisa od 4 do 24/A
38 Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5 Hlboká od 11 do 28, Vladimíra Clementisa od 3
39 Materská škola, Teodora Tekela 1 Juraja Slottu od 18 do 47, Teodora Tekela od 22 do 27
40 SSS-malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Teodora Tekela od 1 do 11 a od 19 do 21
41 SSS-malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Vladimíra Clementisa od 49 do 66
42 Materská škola, V jame 27 Tehelná od 1 do 23
43 Škola, V jame 3 (bývalá ZŠ) Oravné, Bučianska od 4/A do 15, Tehelná od 24 do 35, Teodora Tekela od 12 do 18
44 Škola, V jame 3 (bývalá ZŠ) Vladimíra Clementisa od 25 do 46
45 Škola, V jame 3 (bývalá ZŠ) Starohájska, Hlboká od 1 do 10, Vladimíra Clementisa 47 a 48
46 Základná škola, Maxima Gorkého 21 Bratislavská, Coburgova, Park Jána Kráľa, Andreja Žarnova od 10 do 23, Dohnányho, Petzvaldova, Staničná, Zelenečská od 1 do 53, Zlievarenská
47 Základná škola, Maxima Gorkého 21 Stromová, Tulipánová, Ulica 9. mája, Gábora Steinera, Kollárova 36 a 38, Ľaliová, Markovičova, Maxima Gorkého, Mýtna, Nevädzová, Odbojárska, Orgovánová, Ružová, Strojárenská

48 | Materská škola, Limbová 4 | Ulica generála Goliána od 1 do 11/A, Zelenečská od 55 do 113|

49 Súkromná základná škola BESST, Limbová 3 Jiráskova od 1 do 21 a od 35 do 59
50 Súkromná základná škola BESST, Limbová 3 Ulica generála Goliána od 34 do 51, Konvalinková, Nezábudková, Púpavová, Slovanská
51 Súkromná základná škola BESST, Limbová 3 Astrová, Bočná, Ulica generála Goliána od 52 do 69, Jiráskova od 24 do 34, Limbová, Osadná, Ostravská
52 Súkromná základná škola BESST, Limbová 3 Astrová, Bočná, Ulica generála Goliána od 52 do 69, Jiráskova od 24 do 34, Limbová, Osadná, Ostravská
53 Centrum ped. psychologického poradenstva a prevencie, Jiráskova 25 Jiráskova 22 a 23, Nerudova
54 Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Priemyselná 4 Automobilová, Belgická, Bulharská, Jabloňová, Lúčna, Malinová, Narcisová, Priemyselná, Šípová, Fraňa Kráľa, Hraničná 21/A a 21/B, Jasná, Kozácka, Letná, Mikovíniho, Nitrianska, Nová, Stredná, Tamaškovičova, Vlárska, Vajslová, Železničná
55 Kultúrny dom, Sereďská 131 Diaľničná, Jarná, Javorová, Lipová, Olivová, Sereďská, Topoľová
56 Základná škola s materskou školou, Ivana Krasku 29 Dedinská, Chrenová, Orechová, Pásová, Pri potoku, Pútnická, Rajčurská, Tichá, Bosniacka, Hraničná okrem 21/A a 21/B, Ivana Krasku, Karola Ježíka, Pobrežná, Vodná

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Trnavy a okolia

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM