BTW Správy

Koronavírus: Ako vybaviť ošetrovné a nemocenské bez návštevy lekára a Sociálnej poisťovne

Zjednodušili sa postupy pri vybavovaní PN-ky, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti s lekármi a v pobočkách Sociálnej poisťovne.

Ilustračný obrázok k článku Koronavírus: Ako vybaviť ošetrovné a nemocenské bez návštevy lekára a Sociálnej poisťovne
Zdroj: TASR

Sociálna poisťovňa (SP) zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské (tzv. PN-ku) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v jej pobočkách. Urobila tak v súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusu.

Žiadosť o ošetrovné na dieťa

Nárok si uplatníte v pobočke SP telefonicky alebo zaslaním vyplneného formulára Žiadosť o výplatu dávky. Vo formulári vyznačte dávku ošetrovné.

- Deti vo veku do 10 rokov: SP si overí, či škola vášho dieťaťa bola uzatvorená pre karanténu a potom začne konať o tejto dávke. Zriaďovateľ (samospráva) by o tom mal informovať na svojej webovej stránke. Potom informujte o prekážke v práci svojho zamestnávateľa.

-Deti vo veku nad 10 rokov: Telefonicky kontaktujte pediatra a riaďte sa jeho pokynmi. Ak vyhodnotí, že je nevyhnutné osobné a celodenné ošetrovanie dieťaťa aj keď sa choroba u neho ešte nevyvinula, potvrdí žiadosť o ošetrovné a zašle ju SP.

V oboch prípadoch pobočka pri posudzovaní žiadosti skúma, či spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

Ak je karanténa dlhšia ako desať dní, počas ktorých sa môže vyplácať ošetrovné, SP na základe nového potvrdenia zriaďovateľa o pretrvávajúcej karanténe bude akceptovať jej predĺženie podľa skutočnej potreby.

Zdroj: TASR

Žiadosť o nemocenské

Ak ste sa vrátili z rizikovej oblasti (bez ohľadu na príznaky) alebo ste nikde necestovali a máte príznaky ochorenia, telefonicky kontaktuje svojho všeobecného lekára. Ten rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN a vystaví Potvrdenie o dočasnej PN, na ktorom uvedie príslušnú diagnózu. Zároveň vás požiada o telefónne číslo a zapíše ho viditeľne na potvrdenie o dočasnej PN. Bez ohľadu na váš chýbajúci podpis lekár zašle II., IIa. a III. diel Potvrdenia o dočasnej PN pobočke SP. Tá potom zašle IIa. diel vášmu zamestnávateľovi. Ostatné diely PN zostávajú v SP na ďalšie konanie.

Informujte vášho zamestnávateľa telefonicky alebo emailom o prekážke v práci.

Ak je na potvrdení o dočasnej PN uvedené vaše telefónne číslo, SP vám zavolá a ak budete súhlasiť, spíše s vami žiadosť o výplatu nemocenskej dávky. Ak na potvrdení nebude vaše telefónne číslo, musíte pobočku kontaktovať vy.

Aj pri žiadosti o PN-ku SP skúma, či spĺňate všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

Majte na pamäti

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že: „Tieto postupy platia len v prípadoch, ktoré súvisia so šírením nákazy koronavírusu. V ostatných prípadoch pri uplatňovaní nároku na dávky nemocenské a ošetrovné platia štandardné postupy.“

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie