Júlia Vargová Rôzne

Mesto myslí aj na seniorov: Ponúka množstvo benefitov, tu sú niektoré z nich

Trnava ponúka svojim skôr narodeným občanom množstvo výhod a zaujímavých podujatí. Poskytuje hneď niekoľko lákavých benefitov.

Ilustračný obrázok k článku Mesto myslí aj na seniorov: Ponúka množstvo benefitov, tu sú niektoré z nich
Zdroj: TASR

Trnavská radnica na svojej stránke uverejnila zoznam benefitov pre starších občanov. Aktuálna ponuka výhod a podujatí pre seniorov je široká, tu sú niektoré z nich.

Kultúrne a športové aktivity

V spolupráci so Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava majú seniori možnosť ročne využiť 5 vstupeniek na filmové predstavenia v Kine Hviezda, v Mestskom amfiteátri a v roku 2019 aj v oboch kinách v trnavských obchodných centrách. „Stačí na mestskom úrade (Trhová 3) preukázať trvalý pobyt v Trnave a dosiahnutie seniorského veku predložením občianskeho preukazu,“ objasňuje mesto.

Výhody majú občania nad 60 rokov, alebo osoby s ŤZP aj na Kúpalisku Castiglione. Títo Trnavčania sa počas pracovných dní od 9:00 do 20:30 môžu okúpať za 0,20 €, počas víkendov za 0,50 €. Musia sa však preukázať dokladom s fotografiou a údajom o trvalom pobyte.

Plaváreň Zátvor pre týchto občanov poskytuje počas pracovných dní od 12:50 do 14:10 a počas víkendov vstup zdarma. Mimo uvedený čas si seniori a osoby s ŤZP za 80-minútový vstup priplatia 1 €.

Kúpalisko Kamenný mlyn je pre seniorov počas pracovných dní prístupné od 10:00 do 20:00 za 0,20 € a počas víkendov za poplatok 0,50 €, aj tu je však potrebné preukázanie trvalého pobytu.

Podujatia a aktivity špeciálne určené seniorom

Okrem stálych aktivít sú pre staršie ročníky pripravené i rôzne podujatia. Mesto pravidelne organizuje Športové hry seniorov či Veľtrh pre seniorov. Využiť môžu aj petangové ihrisko, Fit parky…

Zníženie daní a poplatkov

Občania majú k dispozícii viacero výhod. Napríklad: „Zníženie dane z pozemkov (okrem stavebných) v katastrálnom území mesta Trnava o 50 % pri pozemkoch, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 62 rokov a občania v hmotnej núdzi, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,“ informuje mesto a dodáva, že taktiež je možné využiť: „Zníženie dane zo stavieb a bytov v katastrálnom území mesta Trnava o 50 % pri stavbách na bývanie a bytoch, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 62 rokov a občania v hmotnej núdzi, a ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.“

Benefitom je podľa mestského webu aj zníženie dane o 50 % pri garážach a nebytových priestoroch v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Pre vlastníkov alebo držiteľov psov v bytových domoch, ktorých jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný alebo vdovský dôchodok, sa podľa informácií z radnice daň stanovuje vo výške 6,63 € (pre ostatných občanov je to 33,19 €). Pre vlastníkov alebo držiteľov psov v rodinných domoch sa daň stanovuje vo výške 6,63 €, (pre ostatných občanov je to 9,95 €).

V prípade komunálneho odpadu je, ako informuje mesto, pre fyzickú osobu staršiu ako 62 rokov a fyzickú osobu, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP, sadzba poplatku 16,461 €/rok. Pre fyzickú osobu v hmotnej núdzi, prevažne alebo úplne bezvládnu fyzickú osobu a fyzickú osobu, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom, je sadzba poplatku 12,16 € na rok. O zľavu na poplatku za komunálny odpad treba požiadať písomne Odbor dopravy a komunálnych služieb. Osoba ŤZP je tiež oslobodená od dane za psa.

Sociálne služby

Mesto Trnava poskytuje seniorom i sociálne služby. Starší občania môžu využiť terénnu opatrovateľskú službu v domácnosti, pobytovú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, alebo v zariadení pre seniorov a v individuálnom prípade pri preukázaní nízkeho dôchodku majú seniori možnosť raz ročne požiadať o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, resp. mimoriadnu dávku na pomoc občanovi.

Denné centrá pre seniorov

Činnosť denných centier je tak, ako ju definuje mesto na svojej stránke, zameraná na záujmové a kultúrne aktivity a na udržanie fyzickej a psychickej aktivity svojich členov. „Seniori sa zapájajú do aktívnej činnosti ako napr. ručné práce, spoločenské hry či umelecké aktivity. Súčasťou sú aj vzdelávacie programy, kultúrne, spoločenské i športové podujatia, zájazdy a organizovanie poradenských služieb najmä z oblasti sociálneho zabezpečenia dôchodcov a zdravotnej starostlivosti,“ uvádza radnica.

V Trnave funguje osem denných centier na uliciach: Dedinská 9 (KD Modranka), Vladimíra Clementisa 51, Hospodárska 34, Limbová 11, Ľudová 14, Hlavná 17, Novosadská 4 (Katolícka jednota), Ludvika van Beethovena 20.

Ďalšie zľavy

Seniori nad 62 rokov platia za prepravu v MHD 0,20 €/osoba v hotovosti, alebo 0,07 €/osoba čipovou kartou. „Pri zakúpení cestovného lístka v hotovosti sa senior preukáže občianskym preukazom,“ dodáva mesto. Starší občania tiež majú možnosť využitia zľavy na obed v závislosti od výšky dôchodku. Jedlo je pre nich pripravené v určenej stravovni, prípadne dovážané prostredníctvom opatrovateliek. K dispozícii majú aj príležitostný bezplatný prenájom priestorov v KD Kopánka a v KD Modranka na nepravidelné kultúrne a spoločenské podujatia denných centier seniorov.

Mesto na záver dodáva, že v prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať odbor sociálny Mestského úradu v Trnave na Trhovej ulici 3, č. dverí 167 a 168. Informovať sa môžete tiež telefonicky na čísle 033/32 36 167 alebo 033/ 32 36 168.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie