Tlačové správy

Detský čin roka: Príbehy detí, ktoré pomáhajú

21. ročník projektu prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ilustračný obrázok k článku Detský čin roka: Príbehy detí, ktoré pomáhajú
Zdroj: Detskycin.sk

Projekt Detský čin roka je školský projekt zameraný na netradičnú formu etickej výchovy. Deti sa učia porozumieť realite cez skúsenosti ich rovesníkov. Vďaka skutočným príbehom majú možnosť pochopiť, že pomoc a spolupatričnosť môže mať rôzne podoby. Deti príbehy čítajú na školách a majú príležitosť sa vcítiť do reálnych detských hrdinov a a uvedomiť si svoje vlastné možnosti. Práca s príbehmi podporuje v deťoch pocit zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijú i za vzťahy, ktoré udržiavajú.

Všetci žijeme príbehmi. A deti o to viac. Príbehy dokonca vytvárajú našu identitu. Činy odvahy, láskavosti, súcitu a altruizmu voči druhým ľuďom, zvieratám a prírode budujú dôležité cnosti detí. Čítať a diskutovať o reálnych činoch svojich rovesníkov je jeden z najprirodze­nejších nástrojov ako tieto cnosti u detí podporovať a rozvíjať. Poznanie, že na robení dobra záleží je základom láskavosti a optimizmu. Uvedomenie, že dobro vie každé dieťa šíriť svojimi činmi je základom dobrej rodiny, komunity, spoločnosti aj budúcnosti nášho sveta.“ Aleš Bednařík, psychológ, rečník, spisovateľ a happytarián

Príbehy pomoci počas náročného obdobia pandémie COVID-19

Pandémia výrazne zasiahla aj do života detí. Školy boli zavreté  niekoľko mesiacov a deti sa museli  vysporiadať s online verziou vyučovania. Po dlhú dobu  boli bez priamych kontaktov s mnohými členmi rodiny či kamarátmi. Mnohé z nich sa tiež nakazili koronavírusom. Napriek tomu dokázali v týchto ťažkých chvíľach pomáhať tam, kde to bolo najviac potrebné.  Pri­nášame Vám príbehy pomoci počas obdobia pandémie COVID-19. Sú potvrdením toho, že deti majú veľkú schopnosť statočne pomáhať aj počas mimoriadnych okolností a zároveň sú tieto príbehy silným posolstvom o náročnom období, spojenom s pandémiou. Príbehy nie sú zaradené do oficiálneho oceňovania projektu a všetky získavajú Čestné uznanie Detský čin roka 2021.

PRIEBEH PROJEKTU

V prvej etape projektu občianske združenie Detský čin roka motivovalo deti k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo deti i verejnosť k zaslaniu príbehov o dobrých skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia i neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Počas leta výberová komisia vybrala

40 nominovaných skutkov v ôsmych kategóriách.

ČÍTANIE PRÍBEHOV NA ŠKOLÁCH

V týchto dňoch začína druhá etapa projektu. Organizátori projektu zaslali začiatkom októbra pedagogický materiál s vybranými skutkami do 2200 základných škôl a školských úradov.

Učitelia s deťmi čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube. Spoločne sa rozprávajú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú.

V roku 2021 sú príbehy k dispozícii aj v online forme. Príbehy načítali Katarína Brychtová a Ludwig Bagin a sú dostupné na webstránke www.detskycin.sk

DETSKÁ POROTA

Každé dieťa má právo vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii, čo je podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely vo výbere príbehov, učia sa chápať rozdielnosť vo vnímaní, snažia sa navzájom o príbehoch hovoriť. Rovnako právo individuálneho hlasu dáva každému dieťaťu možnosť si uvedomiť vlastnú individuálnu hodnotu a akceptáciu zo strany ako kolektívu, tak i celej spoločnosti. Práve Detská porota rozhodne o tom, ktorých osem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2021. Deti, ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu detskej poroty, budú ocenené na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri 2021

Školy môžu zasielať svoje hlasy poštou alebo elektronicky na www.detskycin.sk

Online anketa pre verejnosť v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk

Anketa pre verejnosť je pripravená predovšetkým pre dospelých, ktorí touto formou môžu prispieť na projekt, podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými skutkami detí. Je to tiež cesta ako scitlivieť verejnosť k témam, ktoré projekt prináša a zároveň je to prejavenie rešpektu a akceptácie detí zo strany verejnosti. Jeden skutok za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu podporu verejnosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽuďom.sk

Verejnosť sa môže do hlasovania zapojiť cez portál: www.detskycin.ludialudom.sk

Za dobré skutky detí môžu deti aj verejnosť hlasovať v nasledovných ôsmych kategóriách:

  1. Záchrana ľudského života
  2. Pomoc v rodine
  3. Pomoc rovesníkom
  4. Pomoc ľuďom
  5. Pomoc prírode
  6. Dobrý nápad
  7. Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký Čin
  8. Dobrý čin na nete- Nová kategória projektu

Obe hlasovania budú prebiehať do 30. novembra 2021

Výberová komisia

• Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., Ústav humanitných štúdií
• Mgr. Halka Marčeková, dramaturgička programov pre deti
• Patrícia Jariabková, moderátorka
• Ľubica Zelizňáková, psychológička – LVS Bratislava
• Arnold Kiss, konzultant v Maxman Consultants a ambasádor Teach for Slovakia
• Saša Broadhurst-Petrovická, koordinátorka projektu

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Detskycin.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM