Klaudia Goncalves Rôzne Správy

Pripravte záhradu na zimu: Mesto zverejnilo termíny vývozu orezov a bioodpadu

Mesto Hlohovec vydalo oznam pre obyvateľov mesta o termínoch plánovaného vývozu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a orezov zo záhrad. Prečítajte si, v ktoré dni bude odvoz prebiehať a aký postup treba dodržať, aby bol váš odpad vyvezený.

Ilustračný obrázok k článku Pripravte záhradu na zimu: Mesto zverejnilo termíny vývozu orezov a bioodpadu
Zdroj: hlohovec.dnes24.sk

Mesto Hlohovec informovalo obyvateľov o termínoch jesenného vývozu biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej len BRKO), ktorý bude prebiehať na území mesta a v miestnej časti Šulekovo.

Odvoz tohto odpadu bude prebiehať v nasledovných termínoch:

  • 15.10.2018

Bernolákova, Bezručova, Drevená, Družstevná, Fándlyho, Hlohová, Hurbanova, Jesenského, Kalinčiakova, Komenského, Krátka, M. R. Štefánika, Palackého, Palárikova, Pribinova, Puškinova, R. Dilonga, Rázusova, Radlinského, Rozmarínova, SNP, Starý rínok, Štúrova, Tolstého, Továrenská, Zábranie, Železničná

  • 16.10.2018

Balatónska, Bottova, Jarmočná, Kamenná, Koperníkova, Kpt. Nálepku, Kukučínová, Nábrežie A. Hlinku, Nám. Sv. Michala, Nerudova, Nitrianska, Pod Šomodou, Podzámska, Pri hvezdárni, Rad mjr. Pavloviča, Sládkovičova, Šafárikova, Šomodská, Tajovského, Tehelná, Vinohradská, Vodárenská, Za poštou, Zajačky, Zámok

  • 17.10.2018

Cisárka, Čulenova, Dukelská, Hošták, Hviezdoslavova, Kruhová, Ľ. Zúbka, Pánska niva, Poniklecova, Rovná, Slnečná, Svätopeterská, Šoltésova, Timravy, Vansovej, Vážska

  • 18.10.2018

Čsl. armády, Arpáda Felcána, Fraňa Kráľa, Gáborská, Gorkého, Inovecká, J. A. Gagarina, Kamenohorská, Karpatská, Petra Jilemnického, Ružová, Stará hora, Veterná, M. Benku, Mierová, 9. mája

  • 19.10.2018

D. Jurkoviča, Hájska, Holubyho, Janka Kráľa, Ľ. Podjavorinskej, Mlynská, L. Novomeského, Okrúhla, Osloboditeľov, Pltnícka, Rybárska, Seredská, Školská, Šulekova, Záhradnícka

Obyvatelia rodinných domov sú povinní orezy a konáre pripraviť do zväzkov o maximálnej dĺžke 1,5m, zviazať textilným materiálom (nie drôtom) a vyložiť pred svoj rodinný dom, najneskôr do 06:00 hod v deň odvozu.

„Upozorňujeme, že zároveň bude prebiehať aj vývoz BRKO z hnedých nádob a zbery budú prebiehať osobitne, samostatnými automobilmi. Upozorňujeme občanov, že orezy, ktoré nebudú upravené a vyložené predpísaným spôsobom, nebudú odvezené a obyvatelia sú povinní zabezpečiť ich odvoz na zberný dvor na vlastné náklady,“ informuje mesto na svojej webovej stránke.

Vykladanie orezov na verejných priestranstvách v iných termínoch ako je vyššie uvedené sa bude považovať za priestupok. Ak nestihnete mestom plánované termíny, orezy je možné odovzdať aj na zberných dvoroch, počas prevádzkových hodín, a to v pracovných dňoch od 11:30 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 15:30.

„Súčasne vyzývame obyvateľov zo sídlisk, aby neorezávali verejnú zeleň, ale požiadavky na úpravu verejnej zelene predkladali na Mestský úrad Hlohovec (MsÚ), odbor životného prostredia. Tlačivo „žiadosť o úpravu verejnej zelene“ je dostupné na webovom sídle mesta alebo v Klientskom centre MsÚ Hlohovec,“ informuje mesto vo svojom ozname.

Foto: ilustračné

Zdroj: Mesto Hlohovec
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM