BTW Správy

Rozkopávky v Trnave znepríjemňujú obyvateľom život. Dokedy budeme obchádzať jamy?

V lokalite prebiehajú opravy zastaraných a poškodených rozvodov plynu.

Ilustračný obrázok k článku Rozkopávky v Trnave znepríjemňujú obyvateľom život. Dokedy budeme obchádzať jamy?
Zdroj: Dnes24.sk

Lokalita Koniarekovej ulice a blízkeho okolia v súčasnosti nevyzerá dobre. Mnoho chodníkov a ciest je rozbitých, hĺbia sa jamy a po ich zasypaní zostávajú len hlinené alebo štrkové pásy. Zaujímalo nás, do kedy má táto situácia trvať a či realizátor prác zabezpečí pôvodný stav povrchov chodníkov a ciest.

Dôvod rozkopaného sídliska

„V spomínanej lokalite na Družbe ide o rekonštrukciu plynovodov, resp. opravu porúch, ktorej realizátorom je SPP – distribúcia,“ prezradila denníku Dnes24 hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.

Rekonštrukcia sa týka plynovodov na uliciach Bernolákova, Sladovnícka, Hattalova, Nobelova, Vančurova, Žitná a Daxnerova.

Ako informovala spoločnosť SPP – distribúcia, prerábajú sa zastarané a nevyhovujúce plynovody na takmer trojkilometrovom úseku. Rovnako prebieha obnova zastaraných oceľových plynovodov s častým výskytom porúch.

Čo prinesie rekonštrukcia

Nové plynovody budú v súbehu s tými už existujúcimi, resp. v ochrannom pásme plynovodov. „Účelom navrhovanej stavby je zaistiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku STL plynovodov a prípojok, navrhovaná hladina časti STL plynovod bude 100kPa,“ oznamuje SPP vo verejnom vyhlásení zverejnenom na webe mesta.

„Nové STL plynovody a STL pripojovacie plynovody budú vybudované z polyetylénu PE 100 RC, SDR 17,6, SDR 11 rôznej dimenzie,“ dodáva SPP.

Trasy rekonštruovaných plynovodov sa podľa projektovej dokumentácie vedú v komunikáciách, v chodníkoch a v nespevnených plochách.

Povrchy, ktorých sa prerábka bude týkať, budú po ukončení zemných prác uvedené do pôvodného stavu.

Do kedy práce potrvajú

Práce sú podľa Majtánovej rozdelené na tri etapy. „Prvá etapa sa týka ulíc Sladovnícka, Bernolákova, Žitná a Koniarekova. Začala 15. marca a potrvá do 15. augusta. Vančurova, Hattalova a Nobelova bude rekonštruovaná 1. augusta do 31. októbra a napokon rekonštrukcia na Daxnerovej ulici prebehne medzi 1. októbrom a 15. novembrom,“ priblížila hovorkyňa.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie