Trnava sa môže pochváliť ďalšou atrakciou: Je ňou opravená južná veža hradieb

Trnavská radnica ukončila rekonštrukciu južnej veže stredovekého mestského hradobného systému z polovice 13. storočia.

Obnova tejto časti hradieb na ulici Dolné bašty pri amfiteátri bola podľa radnice vzhľadom na nesprávnu technológiu počas predchádzajúceho reštaurovania pred viac ako tridsiatimi rokmi náročná. Vyžiadala si 80 624 eur. Teraz sa môže stať ďalšou zaujímavou zastávkou turistov pri návšteve historického centra Trnavy.

Za asistencie statika

Práce sa realizovali za asistencie statika a pod dohľadom krajského pamiatkového úradu. Magistrát uviedol, že v súlade s požiadavkami pamiatkarov sa na doplnenie chýbajúcich častí veže použili kvalitne vypálené staré tehly vyrobené klasickou technológiou, ktorá sa používala približne až do 50. rokov 20. storočia. Ako spojovací aj škárovací materiál poslúžila malta, ktorá technologicky nadväzuje na spôsob výroby historických vápenných mált. Koncom zimy a na jar priebeh rekonštrukcie spomalilo chladné počasie, lebo pri práci s touto maltou nesmie klesnúť vonkajšia teplota pod 5 stupňov Celzia.

Pri rekonštrukčných prácach v 80. rokoch 20. storočia podľa radnice boli použité nevhodné moderné tehly a cementová omietka, dôsledkom nesprávnej technológie došlo pôsobením dažďovej vody, snehu a vzlínajúcej vlhkosti k premŕzaniu a následnému rozpadávaniu koruny veže a jej lícnych plôch. Mesto dodalo, že vlhkosť ohrozovala už aj pôvodné stredoveké murivo a preto bolo potrebné pred samotnou rekonštrukciou, ktorá sa začala v tomto roku, úplne odstrániť nevhodné moderné prímurovky a cementovú maltu tak, aby nedošlo k poškodeniu pôvodného muriva.

Unikát

Trnavské mestské opevnenie je vekom, veľkosťou a rozsahom zachovania unikátom v rámci strednej Európy. Mestská samospráva systematicky zabezpečuje rekonštrukciu jeho poškodených častí. Od roku 1992 vynaložila na obnovu a údržbu mestských hradieb takmer 2,2 milióna eur. V priebehu rokov 2016 a 2017 sa uskutočnil georadarový prieskum a následný archeologický výskum zaniknutých častí s cieľom prinavrátiť hradbám v maximálnej miere autenticitu pôvodného historického výrazu, začleniť ich znova do organizmu historického centra mesta a zvýšiť atraktivitu Trnavy aj v rámci cestovného ruchu.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Trnavy a okolia

Zdroj: TASR

Odporúčame