BTW Správy

Chcete dať v júni dieťa do škôlky či školy? Nahláste ho už do piatku

Kvôli obmedzeným kapacitám škôlky uprednostnia deti rodičov z prvej línie boja s novým koronavírusom.

Ilustračný obrázok k článku Chcete dať v júni dieťa do škôlky či školy? Nahláste ho už do piatku
Zdroj: TASR

Od 1. júna sa budú môcť opäť otvoriť materské školy (MŠ) a prvých päť ročníkov základných škôl (ZŠ). Nástup detí je dobrovoľný, v Trnave majú rodičia svoje rozhodnutie nahlásiť do piatka 22. mája 12:00. Spolu so školami a škôlkami budú znova fungovať aj školské kluby detí, informovala hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.

Málo času na rozhodnutie

Režim, v akom budú jednotlivé ZŠ a MŠ otvorené, bude závisieť od vývoja situácie spojenej s ochorením COVID-19 i od konkrétnych personálnych, materiálnych a priestorových možností inštitúcií. „Školy začali oslovovať rodičov cez portál Edupage, príp. e-mailom. Do piatka potrebujeme mať údaje o počte žiakov, ktorí sa do škôl vrátia, aby sme vedeli zabezpečiť chod škôl, školských klubov aj jedální,“ uviedla viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská.

Kto má väčšiu šancu

Škôlkári budú rozdelení do skupín s maximálnym počtom 15 detí, čo znamená, že mnohé škôlky nebudú môcť prijať všetky deti. Preto budú mať prednosť deti rodičov v tzv. prvej línii boja s novým koronavírusom, teda deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, deti pedagogických pracovníkov. Ďalšími budú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a tie, ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky. Deti budú mať v MŠ celodennú stravu.

Vyučovanie na základných školách bude mať dve formy. Žiaci prvého až piateho ročníka môžu školu navštevovať osobne, alebo sa budú vzdelávať doma, šiestaci až deviataci ostávajú na dištančnom štúdiu.

Žiaci budú na vyučovaní i v školskom klube rozdelení do skupín, v jednej ich bude maximálne 20. V skupine môžu byť deti z viacerých tried, ich zloženie sa však nebude meniť. To bude platiť aj v prípade poklesu počtu žiakov, aby nedochádzalo k presunu žiakov medzi skupinami. Školáci budú mať zabezpečené obedy.

Zdroj: Dnes24.sk

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie