Mesto reaguje na nesúhlasnú petíciu: Odpovedá rodičom k problému obedov na Bottovej

Mesto sa rozhodlo reagovať na online petíciu, ktorú spustili rodičia dotknutej školy k otázke stravovania. Súčasne mesto navrhuje tri možnosti, ako riešiť stravovanie žiakov.

Monika Hanigovská
Ilustračný obrázok k článku Mesto reaguje na nesúhlasnú petíciu: Odpovedá rodičom k problému obedov na Bottovej
Zdroj: TASR

Mesto sa rozhodlo reagovať verejne 12. februára na online petíciu nesúhlasu s navrhovanými riešeniami stravovania žiakov ZŠ Jána Bottu v Trnave.

V petícii vyjadrili dotknutí nesúhlas s náhradným stravovaním žiakov na ZŠ Andreja Kubínu a Spojenej školy na Beethovenovej ulici v Trnave, so zmenou harmonogramu vyučovacích hodín aj s prestavbou existujúcich tried v južnom trakte školy na školskú jedáleň. Petícia bola ukončená a získala viac ako tisíc podpisov.

Stravovanie má byť bez problémov

Mesto reaguje na všetky tri body spomínanej petície, začína prvým. „Stravovanie v oboch školách (A. Kubinu i Spojená škola) prebieha bez problémov, vyjadrili sa k nemu p. riaditeľky všetkých troch dotknutých škôl. Presun žiakov prebieha plynule, deťom strava chutí a takisto nie sú žiakom zo ZŠ J. Bottu obmedzované žiadne mimoškolské aktivity. Stravovanie neobmedzuje ani stravníkov kmeňových škôl,“ reaguje mesto Trnava k nesúhlasnému stanovisku petície, kde sa rodičia postavili proti náhradnému stravovaniu žiakov na ZŠ Andreja Kubinu a Spojenej školy na Beethovenovej ulici v Trnave.

Nie je nutné meniť hodiny

Podľa slov mesta, nie je nutné zmeniť harmonogram vyučovacích hodín. „V zmysle § 6, ods.1 Vyhlášky č. 320/2008 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o základnej škole v platnom znení (ďalej len „Vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole“) „Začiatok vyučovania určí riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy najskôr o 7.00 hod., najneskôr o 9.00 hod.“. Zriaďovateľ preveril možnosti zmeny začiatku vyučovania a pri dodržaní Vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole nie je nutné, aby bol začiatok vyučovania počas školského roka posunutý na 7.45 hod. Konečné rozhodnutie však bolo v kompetencii riaditeľky školy,“ odpovedá mesto na druhý bod petície.

K otázke prestavby existujúcich tried v južnom trakte školy na školskú jedáleň, „mesto prehodnotilo pôvodný zámer a odstráni jestvujúci objekt – južný pavilón a postaví nový – školskú jedáleň v čiastočnom suteréne a na prízemí a učebne so zázemím na poschodí," doplna radnica.

„Stravovanie žiakov bolo nateraz zabezpečené a prebieha bez problémov. Aktuálne nie je možné v žiadnom priestore školy bez prebudovania priestorov stravu vydávať,“ informuje mesto k bodu o zriadení dočasnej výdajne stravy v areáli ZŠ J. Bottu vo forme kontajnerovej stavby alebo inej dostupnej alternatívy montovanej stavby, pričom ako stojí ďalej v správe mesta, prebudovanie južného traktu bolo pozastavené.

Od nového školského roka 2019/2020 prichádzajú do úvahy ďalšie alternatívy, ktoré samospráva momentálne zvažuje, a podniká potrebné kroky na preverenie ich realizovateľnosti.

V Informatívnej správe o aktuálnej situácii i okolnostiach, ktoré k nej viedli, ich 12. februára 2019, predkladá mestský úrad poslancom Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava.

Tri možnosti ako riešiť stravovanie žiakov

„Prvou z možností je zachovaný súčasný stav, ktorý funguje od 1. februára 2019, teda dochádzanie žiakov za stravou na Spojenú školu a ZŠ na Ulici A. Kubinu. Podľa vyjadrení pedagógov, ktorí žiakov sprevádzajú, nie sú s presunom problémy,“ informuje mesto. Druhou možnosťou je zriadenie dočasnej výdajnej školskej jedálne (DVŠJ) vo veľkej telocvični v severnom pavilóne školy. „Mesto Trnava predložilo koncept tohto riešenia Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý ho schválil. Priestor bude treba upraviť a cvičebné aktivity žiakov premiestniť do malej telocvične, výhodou je však zabezpečenie výdaju stravy priamo v areáli školy,“ stojí v správe.

Mesto predostrelo aj ďalšiu alternatívu. „Najnovšou alternatívou je zriadenie DVŠJ na Strednej priemyselnej škole Trnava na Komenského ulici (konkrétne v priestoroch bývalého internátu, do ktorého sa vstupuje zo Študentskej ulice). Na to, aby bolo možné tento priestor ako dočasnú jedáleň od septembra využívať, však budú nevyhnutné viaceré stavebné úpravy. V piatok 8. februára 2019 bol tento návrh prezentovaný riaditeľke školy a zástupcom rady školy a rady rodičov, ktorí sa k nemu majú vyjadriť," doplna.

Informatívna správa zahŕňa aj reakciu mesta na požiadavky zo strany rady školy, ktorá žiadala preveriť tieto možnosti. Tú si môžete prezrieť po prekliku TU.

Základnú školu na Ulici J. Bottu v Trnave navštevuje 750 žiakov, bez školskej kuchyne je niekoľko desaťročí.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Trnavy a okolia

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk