Júlia Vargová Rôzne Správy

Mestom zneli ladné tóny: Súťaž Schneiderova Trnava má za sebou 19. ročník, FOTO

V Trnave sa odohrala celoslovenská interpretačná súťaž. Žiaci základných umeleckých škôl súťažili v hre na klavíri i na husliach. Poznáme výsledky.

Ilustračný obrázok k článku Mestom zneli ladné tóny: Súťaž Schneiderova Trnava má za sebou 19. ročník, FOTO
9
Galéria

V Trnave sa odohrala celoslovenská interpretačná súťaž. Žiaci základných umeleckých škôl súťažili v hre na klavíri i na husliach. Žiaci si v závere druhého aprílového týždňa zasúťažili v rámci podujatia Schneiderova Trnava. Je to celoslovenská interpretačná súťaž sa ktorá od roku 2001 na pôde Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave.

Súťaž prebieha podľa oficiálnych informácií zo stránky súťaže každý kalendárny rok. Spravidla to býva v marci či v apríli, počas dvoch súťažných dní. „V klavírnej hre sa strieda sólová hra (v nepárnom roku) so štvorručnou hrou (v párnom roku),“ ozrejmujú na webe priebeh súťaže organizátori, dodávajúc, že na druhý deň prebieha súťaž v sólovej hre na husliach a v komornej hre sláčikových nástrojov s klavírom i bez klavíra.

Členmi odborných porôt sú každoročne pedagógovia konzervatórií a vysokých umeleckých škôl. Odborná porota súťažiacich hodnotí a zaraďuje do pásiem (zlaté, strieborné, bronzové), príp. účastník súťaže získa diplom za účasť. Umeleckým garantom súťaže je pedagóg, hudobný skladateľ a výnimočný človek Stanislav Hochel, ktorý je zároveň zástupcom riaditeľa na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Súťažiť môžu žiaci základných umeleckých škôl.

Tento rok sa súťažilo v dvoch kategóriách. Štvrtok, 11. apríl, patril sólovej hre na klavíri. Piatok, 12. apríl, zase patril sólovej hre na husliach. Huslisti súťažili v dvoch kategóriách. Komorná hra A – sláčikové duá, triá, kvartetá a Komorná hra B – zoskupenia sláčikových nástrojov s klavírom.

Sólová hra na klavíri

1. kategória

Zlaté pásmo: Khun Tomáš, Rapant Lukáš, Danko Jakub, Pašková Soňa, Tokárová Natália, Sýkorová Silvia, Chmúrová Anna, Chmúrová Katarína

Strieborné pásmo: Kletečka Michal, Krbicová Valentína, Lacika Eliáš, Lukáčková Zuzana, Maceková Terézia, Mašlejová Nela, Šillerová Klára, Vymislická Júlia, Chabroňová Sophia, Schmitzing Simon, Jonásová Júlia

Bronzové pásmo: Kubiritová Gabriela, Nováková Paulína, Štrbíková Nella, Tóthová Lucia, Zálešák Natan, Balenčinová Amélia, Budinská Sofia, Červeňová Tatiana, Drábiková Karolína, Dúdiková Hana, Ďuranová Evelína

Cena za najlepšiu interpretáciu skladby: Rapant Lukáš – P.I.Čajkovskij: Baba jaga (ZUŠ Trnava), ped. PaedDr. Martina Tomašovičová

Cena Spoločnosti Mikuláša Schneidera-Trnavského: Chmúrová Anna (ZUŠ Žilina-Vlčince), ped. MgA. Marek Bohunický

Cena Rady rodičov pri ZUŠ M.Schneidera-Trnavského: Danko Jakub (ZUŠ Prievidza), ped. ped. Eva Balagová, DiS.art.

Víťaz kategórie: Chmúrová Katarína (ZUŠ Žilina-Vlčince), ped. MgA. Marek Bohunický

Najmladší účastník: Chmúrová Anna (ZUŠ Žilina-Vlčince)

2. kategória

Zlaté pásmo: Nemčeková Terézia, Sočuvková Sofia, Sýkora Ondrej, Anettová Karin, Babinec Tomáš, Burcl Simon, Danyiová Adél, Hodermarský Matúš, Išky-Janík Damián, Jankovýchová Nina, Juráš Michal, Kajan Eliáš, Kardoš Jakub, Klimčík Michal, Matvejová Sofia Nikola, Matejdes Martin

Strieborné pásmo: Oswaldová Jana, Pavlová Michala, Tóthová Sofia, Cepko Ondrej, Majtánová Ella, Fábryová Zuzana, Guzma Matiáš, Chalúpek Samuel, Jonnerová Sandra Anna, Križanský Filip, Lachová Petra, Martinove Alica, Lindemanová Ema, Dubecová Tatiana, Lattová Rebecca, Michalcová Emma, Miliczká Eliška Mária

Bronzové pásmo: Rácz Lara, Dobáková Tamara Amália, Draskoczyová Petra, Chupáčová Ema, Majlingová Juliana Kristína, Merkovská Sofia, Miklošovičová Barbora

Cena za najlepšiu interpretáciu skladby: Sýkora Ondrej – K.Slavický: Toccatina (ZUŠ Senica), ped. Mgr. Ľubica Mikušová

Cena Spoločnosti M.Schneidera-Trnavského: Hodermarský Matúš – (ZUŠ Sliač), ped. Mgr.art. Marta Nemcová, ArtD.

Cena ZUŠ M.Schneidera-Trnavského: Kajan Eliáš (ZUŠ Sládkovičovo), ped. Mgr.art. Štefan Ternóczky

Cena Garanta súťaže MgA. Stanislava Hochela: Babinec Tomáš (ZUŠ Košice, Bernolákova ul.), ped. Mgr. Iveta Foltinová, DiS.art.

Víťaz kategórie: Burcl Simon (SZUŠ Nitra – Tralaškola), ped. Zdenka Cucorová

3. kategória

Zlaté pásmo: Majerník Šimon, Mihalička Adam, Mojžiš Andrej, Pavelka Hugo, Trungelová Marianna, Uhnák Marek, Dulanská Diana, Badinský Andreas, Khun Matej, Kulich Kamil

Strieborné pásmo: Olšiaková Petra, Muchová Žofia, Osvald Matej, Tekerová Veronika, Žiaková Eva, Kaňová Monika, Brandová Karolína, Jurečková Barbora, Chovancová Ester, Kolarovičová Ema, Lapínová Patrícia

Bronzové pásmo: Mlynár Ján, Zelenáková Magdaléna, Povala Kristián, Sivoň Matúš, Varga Zsombor Bulcsú, Zámečník František, Paprnáková Lea, Zieglerová Barbora, Bálintová Martina, Brandová Karolína, Cekulová Katarína, Dimitrov Anton, Drábová Liliana, Faboková Noemi, Fukasová Sára,

Diplom za účasť: Boba Dominik

Cena za najlepšiu interpretáciu skladby: Mojžiš Andrej – P.Bagin: Uspávanka (ZUŠ E.Suchoňa, Pezinok), ped. Ivan Koska, DMA

Cena Spoločnosti M.Schneidera-Trnavského: Pavelka Hugo (ZUŠ J.Kresánka, Bratislava), ped. Mgr.art. Viera Miškovicová

Cena Mesta Trnava: Uhnák Marek (ZUŠ Tlmače), ped. Frederika Uhnáková

Víťaz kategórie: Kulich Kamil (ZUŠ Bojnice), ped. Mgr. Daniela Chlpeková

4. kategória

Zlaté pásmo: Ivasenková Alexandra, Kim Bo Kun, Lindemanová Laura, Orthová Nina, Porubčin Tomáš, Reiffersová Zuzana, Sabuchová Anna, Zahumenská Alica

Strieborné pásmo: Nerečová Monika, Petrášová Klára, Barillová Alexandra

Bronzové pásmo: Mikitová Tamara, Šprláková Sára, Bilec Milan

Diplom za účasť: nebol udelený

Cena za najlepšiu interpretáciu skladby: Orthová Nina – Ľ.Kuruc: Melanchólia (ZUŠ Senica), ped. Mgr. Zuzana Janovičová, DiS.art

Cena Spoločnosti M.Schneidra-Trnavského: Kim Bo Kun (ZUŠ J.Kresánka, Bratislava), ped. Mgr.art. Miriam Gašparíková

Víťaz kategórie: Sabuchová Anna (SZUŠ Jánoš, Ružomberok), ped. Mgr. Mária Pašková

5. kategória

Zlaté pásmo: Hruška Róbert, Mlynárčiková Katarína, Benová Mária, Gašperová Kristína,

Strieborné pásmo: Kotus Filip, Paganíková Gabriela, Šváby Jakub, Zacharová Bianka, Bartová Emília

Bronzové pásmo: Potáčová Kristína, Cedzová Romana, Guga Matúš

Cena za najlepšiu interpretáciu skladby: Gašperová Kristína – D.D.Šostakovič: Prelúdiá op. 34, č.2, 14, 24 (ZUŠ L.Árvaya, Žilina), ped. PaedDr. Mgr. Matilda Gašparíková Hýrošová, PhD.

Víťaz kategórie: Hruška Róbert (ZUŠ Poprad), ped. Mgr. Eva Karhútová, DiS.art.

Sólová hra na husliach

1. kategória

Zlaté pásmo: Kráľovičová Martina, Pek Norbert, Dubovska Maria, Kavaleková Mária, Šereš Naoto

Strieborné pásmo: Melicherčíková Simona, Švolíková Anabela, Grossová Dominika, Staudtová Mária

Bronzové pásmo: Šufliarská Zoja, Machajdová Nela, Bašista Lukáš

Diplom za účasť: Žigová Zara, Cubinková Vivien

Cena za najlepšiu interpretáciu skladby: Kráľovičová Martina – O.Rieding: Koncert h mol, 1.časť (ZUŠ sv.Cecílie, Bratislava), ped. Zita Janáková, DiS.art.

Cena Rady rodičov pri ZUŠ M.Schneidera-Trnavského: Šereš Naoto (ZUŠ J.Kowalského, Bratislava), ped. Mgr. Gabriela Badinová

Cena Garanta súťaže MgA. Stanislava Hochela: Kavaleková Mária (ZUŠ J.Potočára, Čadca), ped. Mgr.art. Ivan Kubiš

Cena najlepšiemu korepetítorovi: Mgr.art. Xénia Egedová, ArtD. (SZUŠ R.Tatára, Banská Bystrica)

Najmladší účastník: Cubinková Vivien (ZUŠ I.Kolčáka, Námestovo)

2. kategória

Zlaté pásmo: Kavalek Matúš, Martinský Erik, Slobodová Paloma, Žmijáková Eva

Strieborné pásmo: Kováčik Juraj, Kubiritová Alexandra, Kollárová Monika Sofia, Papranec Ján, Strakáčová Hana, Šustová Šarlota, Alman Marcel Anthony, Blahová Adela, Bučková Nela, Fazekasová Tabitha

Bronzové pásmo: Medlenová Sofia, Obšajsníková Lívia, Henčeková Naďa, Jakubcová Timea, Jurašík Matej, Fialová Katarína, Pelanová Hana

Diplom za účasť: Lučenič Matúš, Magdošková Karin, Matejovičová Sára, Budinsky Marian, Fiedor Sofia

Cena za najlepšiu interpretáciu skladby: Blahová Adela – L.Portnoff: Ruská fantázia No.2 (ZUŠ Dr. J.Blaha, Skalica), ped. Lubomir Graffe, DiS.art.

Cena ZUŠ M.Schneidera-Trnavského: Martinský Erik (ZUŠ J.Kresánka), ped. Jana Spálová

Cena Garanta súťaže MgA. Stanislava Hochela: Slobodová Paloma (ZUŠ J.Potočára, Čadca), ped. Mgr. Juliana Weglorzová, DiS.art.

Cena najlepšiemu korepetítorovi: Mgr.art. Mária Škorvánková (ZUŠ J.Potočára, Čadca), Mgr. Anna Turzová, DiS.art. (ZUŠ J.Cikkera, Banská Bystrica)

Víťaz kategórie: Kavalek Matúš (ZUŠ J.Potočára, Čadca), ped. Mgr.art. Ivan Kubiš

3. kategória

Zlaté pásmo: Hodoličová Tatiana, Horňáková Margaréta, Kormanová Janka, Krajčí Oskar, Mikulášová Daniela, Nový Roman, Nemcová Júlia, Eom Dayeong, Bandy Samuel, Zamišková Alexandra, Baltazarovič Patrícia

Strieborné pásmo: Kopčák Kiril, Kurajda Mario, Pilinská Ema

Bronzové pásmo: Chorvatovič Jakub, Lašáková Diana, Martináková Nina, Kúdelová Paulína, Planková Ester

Cena za najlepšiu interpretáciu skladby: Eom Dayeong – H.Vieuxtemps: Tarantella (ZUŠ J-Kowalského, Bratislava), ped. Mgr. Gabriela Badinová

Cena Mesta Trnava: Nemcová Júlia (ZUŠ J.Kresánka, Bratislava), ped. Jana Spálová

Cena najlepšiemu korepetítorovi: Mgr.art. Klaudia Kosmeľová (ZUŠ J.Kowalského, Bratislava)

Víťaz kategórie: Eom Dayeong (ZUŠ J-Kowalského, Bratislava), ped. Mgr. Gabriela Badinová

4. kategória

Zlaté pásmo: Gabčová Jana Mária, Cagáňová Veronika, Janoštín Lukáš, Novosadová Mária, Šufliarský Šimon, Bohovičová Simona, Nemcová Monika, Petrášová Hana, Argunova Valeria, Borovský Matej

Strieborné pásmo: Lesan Andrew, Škoda Šimon, Čambalová Tereza

Bronzové pásmo: Hanesová Nina, Máliková Martina

Cena za najlepšiu interpretáciu skladby: Šufliarský Šimon – B.Smetana: Z domoviny II.časť (ZUŠ S.Stračinu, Detva), ped. Roman Berky, DiS.art.

Cena Spoločnosti M.Schneidera-Trnavského: Petrášová Hana (ZUŠ J.Kresánka), ped. Jana Spálová

Cena najlepšiemu korepetítorovi: Mgr. Andrea Ľalíková, DiS.art (ZUŠ S.Stračinu)

Víťaz kategórie: Argunova Valeria (ZUŠ J.Kowalského, Bratislava), ped. Mgr. Gabriela Badinová

5. kategória

Zlaté pásmo: Kurajdová Anežka, Štefanicová Magdaléna, Farkaš Matúš

Strieborné pásmo: Maráková Karin Laura, Švasta Daniel

Bronzové pásmo: Hančariková Terézia, Mišáková Laura

Cena za najlepšiu interpretáciu skladby: Štefanicová Magdaléna – F.Geminiani: Sonata d mol, I.časť (ZUŠ J.Kresánka, Bratislava), ped. Jana Spálová

Cena najlepšiemu korepetítorovi: Terézia Špuláková (ZUŠ J.Kresánka)

Víťaz kategórie: Kurajdová Anežka (ZUŠ I.Ballu), ped. Marta Mikšíková

Komorná hra

2. kategória / A

 • Rumančíková Vanesa, Dzurenda Viliam, Nogrády Martin – strieborné pásmo
 • Baltazarovič Patrícia, Kurajda Mario, Mikulášová Daniela, Žmijáková Eva – zlaté pásmo
 • Škoda Šimon, Hanesová Nina, Očenášová Alžbeta – strieborné pásmo
 • Argunova Valeria, Eom Dayeong, Borovský Matej – zlaté pásmo
 • Greguš Ivan, Greguš Ondrej, Greguš Július, Kubenka Martin – zlaté pásmo

1. kategória / B

 • Cachovanová Martina, Machalová Lucia, Polakovičová Linda – bronzové pásmo
 • Lučenič Matúš, Mozolová Karla, Poláková Natália -** bronzové pásmo**

2. kategória / B

 • Luknár Martin, Oujezdská Aneta, Priehodová Anna – strieborné pásmo
 • Rumančíková Vanesa, Ondziková Patrícia, Moravčík Samuel – zlaté pásmo

3. kategória / B

 • Lenďáková Alena, Jozeková Klára, Verešová Natália, Halajová Júlia – strieborné pásmo
 • Micháliková Nina Kristína, Ruttmarová Martina, Reiffersová Zuzana – zlaté pásmo

Cena za najlepšiu interpretáciu skladby (kategória A): Argunova Valeria, Eom Dayeong, Borovský Matej – E.Suchoň: Malá ľudová suita Maličká som (ZUŠ J.Kowalského, Bratislava), ped. Mgr. Gabriela Badinová

Cena za najlepšiu interpretáciu skladby (kategória B): Micháliková Nina Kristína, Ruttmarová Martina, Reiffersová Zuzana – W.A.Mozart: Divertimento B dur, KV254, 1.časť Allegro assai (ZUŠ M.Schneidera-Trnavského, Trnava), ped. PaedDr. Alžbeta Ševečková, Mgr. Anna Smiešková, Lenka Raková

Cena Ministerstva školstva SR: Greguš Ivan, Greguš Ondrej, Greguš Július, Kubenka Martin (ZUŠ M.Schneidera-Trnavského, Trnava), ped. MgA. Eduard Vaněk

Víťazi komornej hry: Micháliková Nina Kristína, Ruttmarová Martina, Reiffersová Zuzana (ZUŠ M.Schneidera-Trnavského, Trnava), ped. PaedDr. Alžbeta Ševečková, Mgr. Anna Smiešková, Lenka Raková

Schneiderova Trnava
9
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie