Júlia Vargová Rôzne Správy

Šanca zmeniť Trnavu k lepšiemu: Participatívny rozpočet je v plnom prúde

Mesto aj tento rok ponúka Trnavčanom možnosť získať finančné prostriedky na realizáciu zaujímavých nápadov. Projekty z prvého kola sú známe.

Ilustračný obrázok k článku Šanca zmeniť Trnavu k lepšiemu: Participatívny rozpočet je v plnom prúde
4
Galéria

Štvrtý ročník trnavského participatívneho rozpočtu už beží. Radnica sa stala dejiskom stretnutí participatívnych komunít. Od začiatku marca sa Trnavčania delia o svoje nápady na projekt či zadanie pre mesto či komunitu. Informovalo o tom mesto na svojom webe:

„Vybrať si mohli z komunít: Kultúra, Sociálne témy, Verejný priestor a zeleň a Rôzne. Stretnutí v zasadačke primátora sa zúčastňujú aj odborní zamestnanci Mestského úradu v Trnave, aby občania dostali informáciu z prvej ruky o tom, či a za akých podmienok je možné ich návrh realizovať. Najväčší záujem bol v komunite Verejný priestor a zeleň, ktorej sa zúčastnilo približne dvadsať ľudí.“

Navrhnutých projektov a zadaní v prvom kole stretnutí bolo viac než dosť. Nižšie v článku nájdete zoznam projektov z prvého kola, uvedený na stránke radnice. Druhé kolo stretnutí sa začína v utorok 19. marca, otvorí ho komunita Kultúra. Dvere sú otvorené pre všetkých, ktorým v meste niečo chýba, alebo by radi niečo zmenili.

  • Kultúra: 19. február, 19. marec a 16. apríl.
  • Sociálne témy: 21. február, 21. marec a 18.apríl.
  • Verejný priestor a zeleň: 5. marec, 2. apríl a 30. apríl.
  • Rôzne: 7. marec, 4. apríl a 2.máj.

Stretnutia sa konajú vždy o 17.30 hodine v zasadačke primátora na radnici, Hlavná 1. „Na to, aby mohli záujemcovia svoj projekt posunúť ďalej a uchádzať sa o podporu verejnosti v septembrovom hlasovaní, je potrebné zúčastniť sa na aspoň dvoch stretnutiach príslušnej participatívnej komunity,“ dodáva radnica.

Zoznam navrhnutých projektov a zadaní v prvom kole

KULTÚRA

Trnavská šifrovačka ŠČUL

Ide o obľúbené jednodňové podujatie určené pre všetkých milovníkov hádaniek a šifrovačiek, ktoré prebieha v uliciach Trnavy. Peniaze z participatívneho rozpočtu by radi jeho organizátori použili na výrobu tričiek a tlač potrebných materiálov.

Klub umenia pre seniorov

Za myšlienkou stojí Trnavčanom už známy ukrajinský výtvarník Mykola Biloshytsky. Chcel by nájsť priestor, v ktorom by sa mohli seniori pravidelne schádzať a kde by mohli tvoriť. Financie budú potrebné na zabezpečenie priestorov, jeho vybavenie a pomôcky.

Smart seniori

Ide o pracovný názov projektu – iniciatívu mladých Trnavčanov, ktorí organizujú vzdelávanie seniorov v oblasti moderných technológií. Pomoc by potrebovali so zabezpečením priestoru a propagáciou, prípadne honoráre pre lektorov.

Dokumentárny film o najstaršom klube na Slovensku

Film už vzniká, na jeho výrobe sa podieľa OZ Godot. Prostredníctvom participatívneho rozpočtu by chceli získať prostriedky na strih, postprodukciu i distribučné práce. Zároveň by prostredníctvom participatívneho rozpočtu upriamili pozornosť na samotný fakt, že film vzniká, a to aj kvôli zbieraniu archívnych materiálov od verejnosti.

Remeslá U Zlatej priadky

Ide o pokračovanie projektu Zaži trnavské remeslá, za ktorý hlasovala verejnosť v roku 2018. Opäť pôjde o vyplnenie voľného času prázdninujúcich detí rôznymi umeleckými workshopmi zameranými na tradičné remeslá.

Deň univerzít

Podujatie by radi zorganizovali študenti vysokých škôl v Trnave s cieľom oboznámiť atraktívnou formou verejnosť o študijných odboroch. Prostredníctvom participatívneho rozpočtu by chceli zabezpečiť priebeh podujatia zahŕňajúci prenájom stánkov, tlač materiálov, elektriku, pomôcky i propagáciu.

Umelecké workshopy zamerané na recykláciu skla

Autorka tohto návrhu by rada upozornila na možnosť umeleckého využitia už použitých sklených materiálov. Do kurzov by rada zapojila širokú verejnosť. Prostriedky z participatívneho rozpočtu by pokryli nájom priestorov a materiál.

Festival SCENA

Ide o pokračovanie divadelného festivalu zameraného na moderné divadlo, ktorého prvý ročník sa konal vlani. Tento rok pripravili jeho pokračovanie a podľa vízie organizátorov by mal prebehnúť aj v roku 2020. Organizátori žiadajú cez participatívny rozpočet o prostriedky na honoráre pre účinkujúcich.

Festival ZING

Ide o pokračovanie festivalu zameraného na sebarozvoj, výchovu a vzdelávanie, ktorého prvý ročník prebehne tento rok v apríli. Prostriedky z participatívneho rozpočtu by jeho organizátori využili na technické zabezpečenie podujatia a honoráre pre účinkujúcich.

SOCIÁLNE TÉMY

Kancelária pre poradenstvo

Organizácia Úsmev ako dar by potrebovala ďalšie priestory okrem tých, ktoré momentálne využívajú aj ako klub pre deti, v ktorých by sa mohli venovať poradenským službám.

Montessori pre seniorov

Občianske združenie Slnečnica by rado pripravilo tvorivé dielne aj pre starších ľudí a rozvíjali tak ich pamäť či motoriku. Išlo by o mesačné alebo štvrťročné workshopy, peniaze z PR by združenie potrebovalo na nákup pomôcok.

Ekošatník

Tento rok bol vďaka prostriedkom z participatívneho rozpočtu otvorený Detský ekošatník v priestoroch Centra pomoci pre rodiny. Radi by získali prostriedky aj na jeho rozšírenie, aby v Centre okrem detského oblečenia mohli prijímať aj oblečenie pre dospelých. Okrem toho plánujú z prostriedkov participatívneho rozpočtu pripravovať tvorivé dielne.

VEREJNÝ PRIESTOR A ZELEŇ

Workautové ihrisko ZŠ A. Kubinu

Priestor školského dvora by združenie rodičov využilo na vybudovanie ihriska pre širokú verejnosť.

Ihrisko Boccia

Ide o návrh zadania, ktorého realizátorom by bolo Mesto Trnava. Zdravotne znevýhodneným občanom na vozíkoch by malo slúžiť zrekonštruované ihrisko na Hospodárskej ulici, kde by mohli tráviť čas pri hre boccia.

Chodník v ZŠ Modranka

Ide o návrh zadania, ktorého realizátorom by bolo Mesto Trnava. V rámci neho by sa zrekonštruoval chodník vo vnútri areálu školy.

Hravý chodník v MŠ Ľudová

Návrh, ktorý ráta s rekonštrukciou terajšieho chodníka a jeho prebudovania na dopravné ihrisko, sa už vlani uchádzal o podporu verejnosti. Ide o návrh zadania, ktorého realizátorom by bolo Mesto Trnava.

Revitalizácia oddychovej zóny na Peknom poli

Ide o revitalizáciu ihriska v danej lokalite, kde by mohli pribudnúť stromy ale i odpadkové koše.

Komunitná záhrada na Tamaškovičovej ulici

Ide o revitalizáciu časti pozemku pri obytných domoch a jeho pretvorenie na komunitnú záhradu.

Ihrisko pri Trnavskom materskom centre

Ide o návrh zadania, ktorého realizátorom by bolo Mesto Trnava a ktorého cieľom je výmena chodníka, vybudovanie pieskoviska, zabudovanie lavičiek.

Revitalizácia Hospodárskej ulice

S revitalizáciou tejto lokality začína Mesto Trnava bez ohľadu na participatívny rozpočet tento rok.

Revitalizácia detského ihriska v Ružovom parku

Trnavskí skauti by sa radi dobrovoľne podieľali na revitalizácii tamojšieho ihriska aj za pomoci odborných pracovníkov. ide o návrh zadania, ktorého realizátorom by bolo Mesto Trnava.

Fontána na Hospodárskej ulici

Ide o návrh zadania, ktorého realizátorom by bolo Mesto Trnava a jeho cieľom by bolo sfunkčnenie miestnej fontány a vybudovanie posedenia.

Obnova ihriska na Tehelnej ulici

Ide o návrh zadania, ktorého realizátorom by bolo Mesto Trnava a jeho cieľom by bola výmena povrchu na ihrisku. Mesto Trnava plánuje celkovú revitalizáciu ihrísk vo vnútroblokoch v tejto časti mesta, toto zadanie by sa dalo zrealizovať aj bez zásahu do budúceho projektu.

Mestské včely

Ide o iniciatívu, ktorej cieľom je vybudovať úle v mestskom prostredí. Projekt by mohli využívať školy pre vzdelávanie svojich žiakov.

Kultúrny dom Modranka

Ide o návrh zadania, ktorého realizátorom by bolo Mesto Trnava a jeho cieľom je spevniť plochy okolo tamojšieho kultúrneho domu, ktoré sa dali využívať pri organizovaní verejných podujatí.

Vyvýšené záhony A. Kubinu

Rodičovská iniciatíva ráta s vybudovaním záhonov, o ktorých by starali žiaci s rodičmi.

Smetné koše Hospodárska

Občanom prekáža neporiadok kopiaci sa v kríkoch popri Hospodárskej ulici, preto by privítali, ak by sa prostriedky z participatívneho rozpočtu použili na kúpu a osadenie malých smetných košov.

RÔZNE

Trnavská opravovňa

Na dobrovoľníckej báze dva alebo trikrát do roka prebiehajú v trnavskom Malom Berlíne krátke podujatia zamerané na opravu poškodených vecí za prítomnosti skúsených technikov či opravárov. Cieľom je v tejto aktivite pokračovať a v participatívnom rozpočte vidia organizátori príležitosť, ako získať financie na ďalšie fungovanie a podporu dobrovoľníkov.

Seniori online

V Trnave je v ôsmich denných centrách zoskupených okolo 1800 dôchodcov. Radi by zlepšili komunikačnú infraštruktúru a do denných centier obstarali počítače s pripojením na internet, ktoré by mali slúžiť seniorom. Ide o návrh zadania, ktorého realizátorom by bolo Mesto Trnava.

Foto: ilustračné

Trnavská radnica
4
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie